Rhybudd RNLI am berygl 'colli bywydau' ar lanw Ynys Sili

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae 'na eisoes arwyddion yn Ynys Sili yn rhybuddio pobl am y llanw

Mae rhybudd wedi dod y gallau bywydau gael eu colli os nad yw pobl yn gwrando ar rybuddion llanw ar gyfer ynys oddi ar Fro Morgannwg.

Dywedodd yr RNLI fod 30 o bobl eisoes wedi cael eu hachub ger Ynys Sili eleni.

Mae hynny er gwaethaf system 'goleuadau traffig' i rybuddio pobl pan nad yw hi'n ddiogel iddyn nhw i groesi draw yno.

Dywedodd Rheolwr Gweithredoedd RNLI Penarth, Jason Dunlop for asiantaethau eraill fel Gwylwyr y Glannau a Sefydliad Cenedlaethol Gwylio'r Arfordir hefyd yn pryderu.

"Rydyn ni a'n partneriaid yn gweithio ar y sail fod hwn yn safle ble allai pobl golli eu bywydau," meddai.

"Mae 'na hanes yma. Mae pobl wedi colli eu bywydau yma yn y gorffennol ac os 'dych chi'n edrych ar nifer y digwyddiadau 'dyn ni wedi cael, dyw e ond yn gwneud synnwyr y gallen ni gael digwyddiad yma."

Disgrifiad o’r llun, Os yw pobl yn sownd ar yr ynys mae Gordon Hadfield yn gallu gweiddi allan iddyn nhw aros ble maen nhw

Cafodd y system oleuadau traffig eu gosod yno gan yr RNLI yn 2014 ac fe ychwanegwyd arwyddion y llynedd, ond eleni cafodd rhybudd newydd ei gyhoeddi gan fod pobl yn parhau i fynd i dafferthion.

Lai na mis yn ôl bu'n rhaid i Gordon Hadfield, sydd berchen y traeth a chaffi yn Swanbridge, achub teulu o wyth.

"Roedd gan y plant i gyd friwiau ar eu traed, eu sodlau a'u breichiau ble roedden nhw wedi disgyn dros y creigiau," meddai.

"Os ydyn nhw wedi cwympo, mae'n rhaid i chi fynd mewn i'w hachub."

'Arhoswch lle ydych chi'

Pwysleisiodd Nicola Davies o Wylwyr y Glannau fod angen i bobl gael eu haddysgu am bwysigrwydd gwirio amseroedd llanw.

"Yn anffodus mae llawer o bobl yn dod lawr yma a ddim yn gwybod pryd mae'r llanw yn mynd i ddod a'u hamgylchynu," meddai.

"Dydyn nhw ddim yn gwybod ei fod yn ynys, felly mae angen tipyn o addysg ynglŷn â hynny."

Disgrifiad o’r llun, Rhybudd criw y bad achub yw i bobl aros lle ydyn nhw os chawn nhw eu hynysu

Oherwydd nifer y galwadau brys o Ynys Sili mae gorsaf bad achub Penarth bellach ymysg un o'r prysuraf yn y wlad.

Dywedodd Ben Evans o'r RNLI eu bod eisiau i bobl fwynhau'r ynys, ond mai'r peth gorau oedd ffonio 999 os ydyn nhw'n cael eu hynysu oherwydd y llanw.

"Mae'r dŵr yn dod dros y sarn mor sydyn, mae'n beryglus ceisio cerdded drwy'r dŵr," meddai.

"Byddai'n llawer gwell gennym ni petai pobl yn aros ar yr ynys ac fe ddown ni i'w casglu nhw'n saff yn hytrach na cheisio cerdded drwy sarn sydd yn boddi."