Wardiau ysbyty newydd £7m i leihau pwysau ar wlâu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Bydd wardiau dros dro yn cael eu hadeiladu mewn dau ysbyty yn ne Cymru i helpu gyda'r pwysau ar wlâu.

Mae disgwyl i'r ddwy ward, fydd yn costio dros £7m, greu hyd at 60 o lefydd ychwanegol yn Ysbyty Treforys, Abertawe ac Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (BIPABM) y byddai'r wardiau yn "help mawr" wrth ddelio â phrysurdeb y gaeaf.

Byddan nhw hefyd yn cael eu defnyddio i leihau effaith gwaith uwchraddio fydd yn digwydd.

Mae disgwyl i'r gwaith ddechrau nes ymlaen eleni, gyda'r gwlâu dros dro ar gael erbyn 2018.

Ffynhonnell y llun, BIP Abertawe a'r Fro
Disgrifiad o’r llun,
Argraff artist o ddyluniad y wardiau dros dro

Dywedodd Sian Harrop-Griffiths, cyfarwyddwr strategaeth BIPABM, fod angen uwchraddio sawl un o wardiau'r ddau ysbyty "er mwyn cyrraedd gofynion modern", gan gynnwys gwell mynediad i'r anabl.

"Mae'n anodd gwneud y gwaith yma pan mae'r wardiau'n llawn, felly bydd cael ward amgen i anfon cleifion iddi yn ddefnyddiol iawn," meddai.

"Bydd yr unedau yma hefyd o gymorth mawr ar adegau o bwysau uchel, gan y byddan nhw'n cynnig llefydd gwely ychwanegol pan mae'r angen ar ei fwyaf."

Mae'r cynlluniau yn Ysbyty Tywysoges Cymru, sydd yn cynnwys dymchwel adeilad gofnodi'r ysbyty yn ogystal â chymryd rhan o'r maes parcio, wedi eu cymeradwyo gan Gyngor Pen-y-bont.

Mae cynlluniau ar gyfer uned dau lawr yn Ysbyty Treforys, a maes parcio dros dro ar gyfer 469 cerbyd, wedi eu cyflwyno i Gyngor Abertawe.

Pynciau Cysylltiedig