Ceisio canfod cartrefi i ieir sy'n 'dodwy'n rhy araf'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ymddiriedolaeth Lles Ieir Prydain
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr elusen na fyddan nhw'n gallu achub yr ieir os nad oes cartrefi newydd yn cael eu canfod

Mae cannoedd o ieir sydd bellach yn cael eu hystyried yn rai sy'n dodwy'n rhy araf yn wynebu cael eu difa oni bai fod modd canfod cartrefi newydd iddynt.

Dyna'r rhybudd gan Ymddiriedolaeth Lles Ieir Prydain, sydd yn dweud fod 240 o adar yn ardal Wrecsam angen cartref.

Dywedodd yr elusen fod yr ieir wedi bod yn treulio'r 18 mis diwethaf yn dodwy wyau i archfarchnadoedd, ond dydyn nhw ddim bellach yn dodwy mor gyflym ag yr oedden nhw.

Ychwanegon nhw eu bod yn anifeiliaid iach ac y "gallen nhw fod yn anifeiliaid anwes cariadus" cyn pen dim.

'Dof tu hwnt'

Bwriad yr ymddiriedolaeth yw cynnal diwrnod ailgartrefu ddydd Sul - ond maen nhw'n dweud na fyddan nhw'n gallu achub yr ieir os nad ydyn nhw'n cael eu cymryd.

Maen nhw'n gofyn i bobl gofrestru ar eu gwefan gyntaf cyn ffonio i drefnu sut i gasglu'r anifeiliaid.

"Does dim teimlad gwell na gwylio'r genod yma'n mwynhau bywyd ar ôl iddyn nhw ddod allan o'r system fasnachol," meddai Gaynor Davies, pennaeth gweithredoedd yr elusen.

"Gyda'r gofal iawn maen nhw'n mynd yn ddof tu hwnt, ac maen nhw'n aml yn cael eu disgrifio fel cathod neu gŵn â phlu."

Pynciau Cysylltiedig