ACau Llafur yn amddiffyn sylwadau Wood am Barcelona

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images/BBC

Mae rhai o wleidyddion Llafur Cymru wedi dweud eu bod yn cytuno ag awgrym arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood fod ymosodiad Barcelona yn weithred derfysgol gan y "dde eithafol".

Bu farw 13 o bobl pan wnaeth fan daro mewn i gerddwyr yn y ddinas yn Sbaen, ac mae'r Wladwriaeth Islamaidd wedi hawlio mai nhw oedd yn gyfrifol.

Roedd rhai o'r Ceidwadwyr Cymreig wedi galw ar Ms Wood i ymddiswyddo yn dilyn sylwadau a wnaeth hi ar Twitter.

Ond dywedodd Mick Antoniw, AC Llafur Pontypridd, nad oedd ganddi "unrhyw beth i ymddiheuro amdano".

'Disgrifiad cywir'

Trydarodd Mr Antoniw: "Mae Isis yn ideoleg ffwndamentalaidd, eithafol asgell dde. Mae'ch disgrifiad yn gywir. Does dim byd i ymddiheuro amdano."

Wrth ateb y trydariad dywedodd AC Dwyrain Abertawe, Mike Hedges ei fod yntau'n cytuno, gan ychwanegu fod gan yr asgell dde "sawl gwedd".

Cafodd pobl o 34 gwlad wahanol eu lladd neu eu hanafu yn yr ymosodiad ar yr enwog Las Ramblas ddydd Iau.

Oriau'n ddiweddarach fe wnaeth yr heddlu ladd pum eithafwr posib arall mewn ail ymosodiad gyda cherbyd yn nhref Cambrils. Bu farw un ddynes yn yr ymosodiad hwnnw, gan olygu bod cyfanswm y meirw wedi codi i 14.

Ffynhonnell y llun, Twitter/@MickAntoniw1
Disgrifiad o’r llun, Fe wnaeth Mick Antoniw drydar ei gefnogaeth i Leanne Wood

Yn dilyn yr ymosodiad ar Las Ramblas fe wnaeth arweinydd Plaid Cymru bostio neges ar Twitter yn dweud: "Ofnadwy / terrible. Is this more far right terrorism? My thoughts are with all those affected."

Ychwanegodd: "All forms of political violence are the same. USA, Barcelona, everywhere. They are ideology-driven & we have to understand that to stop it."

Ond fe wnaeth y sylwadau ennyn beirniadaeth oddi wrth wleidyddion pleidiau eraill yn ogystal ag ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dywedodd Ms Wood ei bod wedi ei "syfrdanu" gyda'r ymateb, gan fynnu bod ideoleg dde eithafol yn gyrru'r Wladwriaeth Islamaidd ac eithafwyr gwyn asgell dde.

'Rhyfeddol'

Roedd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies wedi trydar ei fod yn "afiach" clywed am yr ymosodiad yn Barcelona, gan ddweud ei fod yn "rhyfeddol" fod Ms Wood wedi awgrymu y gallai fod yn gysylltiedig â grwpiau asgell dde.

Ychwanegodd UKIP Cymru fod Ms Wood wedi pardduo eu plaid am ei bod wedi galw UKIP yn blaid 'asgell dde' ar sawl achlysur, a'i bod yn ceisio eu cysylltu nhw â "llofruddwyr".

Yn dilyn y feirniadaeth, fe gyhoeddodd Leanne Wood neges ar Facebook yn dweud: "Rwyf wedi fy rhyfeddu gan yr ymateb i'r pwynt fod Isis ac eithafwyr gwyn ill dau gydag ideoleg asgell dde yn eu gyrru.

"Mae'r ddau'n gweld eu grŵp fel rhai uwchlaw eraill. Mae'r ddau'n gweld pobl nad ydynt yn eu grŵp yn dargedau teg ar gyfer camdriniaeth, trais a hyd yn oed marwolaeth. Mae'r ddau'n casáu lleiafrifoedd ac yn ystyried merched yn israddol i ddynion.

"Mae'r ddau'n credu mewn defnyddio trais eithafol i ormesu pobl gyda barn wahanol. Dyma ideoleg asgell dde/ffasgaidd. Sut all hyn beidio bod?"

Pynciau Cysylltiedig