Gŵyl y Dyn Gwyrdd: Arestio dyn wedi lladradau o bebyll

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Dyfed Powys yn dweud fod dyn wedi ei arestio ar ôl i eiddo gael ei ddwyn o bebyll yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd.

Dywedodd yr heddlu fod 20 o bebyll wedi eu targedu mewn 24 awr ar safle'r ŵyl gerddorol ger Crughywel.

Dechreuodd yr ŵyl yn swyddogol nos Wener gyda'r band o'r UDA, Future Islands yn cloi'r noson ar y brif lwyfan.

Mae'r heddlu eisoes wedi rhybuddio pobl i ddisgwyl traffig trymach yn ardal y Fenni a Bannau Brycheiniog dros y penwythnos.