Jeremy Corbyn yn ymweld â Bangor a Chonwy ddydd Sadwrn

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBu Jeremy Corbyn yn traethu i dorf o ryw 1,500 ym Mangor

Mae'r arweinydd Llafur wedi dweud wrth etholwyr yng ngogledd Cymru eu bod "angen llywodraeth sydd ar eu hochr nhw" wrth iddo ymweld â'r ardal fel rhan o'i daith ymgyrchu dros yr haf.

Fe wnaeth Jeremy Corbyn yr addewidion i fuddsoddi mewn diwydiant a swyddi, wrth iddo gyfarfod ei gefnogwyr yn Arfon ac Aberconwy.

Yn yr etholiad cyffredinol diwethaf fe lwyddodd y Ceidwadwyr i gadw Aberconwy o drwch blewyn, ac yn yr un modd fe gadwodd Plaid Cymru eu sedd yn Arfon.

Cyn iddo annerch ei gefnogwyr ddydd Sadwrn dywedodd Mr Corbyn y bydd "y llywodraeth Lafur nesaf yn trawsnewid ein heconomi".

'Etholaethau ymylol'

"Byddwn yn datblygu swyddi, sgiliau, seilwaith a diwydiannau'r dyfodol trwy ymagwedd sy'n seiliedig ar fuddsoddiad, a gefnogir gan ein Cronfa Trawsnewid Cenedlaethol a banc datblygu Cymru," meddai.

"Mae pobl yng Nghymru angen llywodraeth yn San Steffan sydd ar eu hochr. Mae prisiau'n codi o flaen cyflogau.

"Mae angen i bobl gael gwell tâl - bydd Llafur yn cyflwyno isafswm cyflog o £10 erbyn 2020 ac yn diweddu'r cap ar gyflogau'r sector gyhoeddus.

"Byddwn hefyd yn dod â'r drefn o breifateiddio'r rheilffyrdd i ben a byddwn yn cyflwyno system ynni sy'n eiddo i'r cyhoedd.

disgrifiad o’r llunMae Andrew RT Davies yn dweud fod yr ymweliad yn gyfle i dynnu sylw at fethiannau Llafur

"Heddiw, rwy'n ymgyrchu yn yr etholaethau arfordirol Aberconwy ac Arfon, fel rhan o ymgyrch haf Llafur mewn etholaethau ymylol ar hyd a lled y wlad.

"Gallwn ennill yma a ffurfio'r llywodraeth nesaf a fydd yn gweithio i'r mwyafrif ac nid i'r ychydig."

Mae'r Ceidwadwyr wedi beirniadu ymweliad yr arweinydd Llafur â Chymru fodd bynnag, gan ddweud fod Mr Corbyn wedi "camarwain" etholwyr yn ystod yr etholiad cyffredinol.

"Yng Nghymru rydyn ni wedi gorfod dioddef llywodraeth wedi'i harwain gan Lafur ers 18 mlynedd, gyda chyflogau dal ymysg yr isaf yn y DU a chymunedau'n cael eu gadael ar ôl gan addewidion gwag," meddai arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies.

"Heddiw bydd pobl gogledd Cymru sy'n gweithio'n galed yn cael y cyfle i dynnu sylw at fethiannau'r Blaid Lafur dros y ddau ddegawd diwethaf a fyddai neb yn eu beio am bwyso ar Jeremy Corbyn ynglŷn â methiannau ei gydweithiwr Carwyn Jones ym Mae Caerdydd."

Pynciau Cysylltiedig