Rhybudd wedi i farcud fynd yn sownd mewn gwifrau trydan

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SP Energy
Disgrifiad o’r llun, Fe aeth y barcud yn sownd mewn gwifrau trydan ger Bangor

Mae cwmni ynni wedi rhybuddio pobl i fod yn fwy gofalus yn dilyn digwyddiad â phlentyn 10 oed a'i fam allai fod wedi bod yn "farwol".

Roedd Layton Smith o Stockport ar wyliau yn ardal Bangor ac yn chwarae gyda barcud ar dir fferm pan wnaeth y teclyn fynd yn sownd mewn llinellau pŵer 33,000 folt.

Fe wnaeth Layton a'i fam geisio datglymu'r barcud cyn rhoi'r gorau iddi - heb sylweddoli y gallan nhw fod wedi cael eu lladd.

Yn ddiweddarach fe wnaeth ffermwr lleol weld y barcud, a chysylltu â Scottish Power er mwyn iddyn nhw allu delio â'r sefyllfa.

'Dim syniad'

Chafodd y bachgen ddim ei anafu yn y digwyddiad, ond fe aeth i'r ysbyty i gael ei archwilio rhag ofn.

"Doedd gennym ni ddim syniad o'r perygl," meddai mam Layton, Stacy O'Connor.

"Pan glywais i Layton yn sgrechian gan fod ei farcud yn sownd, wnaeth o ddim croesi fy meddwl y gallai'r llinell fod yn un byw. Nes i hyd yn oed geisio ysgwyd y barcud i lawr fy hun."

Ychwanegodd: "Roedden ni wir yn lwcus - nawr 'dyn ni'n gwybod y gallai fod wedi bod yn lot gwaeth."

Ffynhonnell y llun, SP Energy
Disgrifiad o’r llun, Chafodd Layton Smith na'i fam Stacy O'Connor eu hanafu yn y digwyddiad

Yn dilyn y digwyddiad mae Scottish Power wedi rhybuddio pobl i fod yn ofalus pan yn agos at unrhyw geblau neu orsafoedd trydan, yn enwedig os ydyn nhw'n hedfan teclynnau.

Dywedodd Andy Churchman, Rheolwr Rhanbarth Cyffredinol SP Energy Networks yng ngogledd Cymru, fod Layton yn "lwcus iawn na chafodd ei anafu".

"Mae pobl yn gallu cael sioc all beryglu eu bywyd gartref gyda chyn lleied â 230 folt, felly gallai dod i gysylltiad â gwifren bŵer 33,000 folt fod wedi bod yn farwol," meddai.

"Mae'n hynod o bwysig fod teuluoedd yn ymwybodol o'r peryglon yn ymwneud â thrydan."

Pynciau Cysylltiedig