Gwelliannau rheilffyrdd i amharu ar deithio yn ne Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bydd y gwaith yn galluogi trenau cyflym newydd i wasanaethu'r rheilffordd

Mae gwaith gwella rheilffyrdd wedi dechrau ddydd Sadwrn, fydd yn cael effaith ar bobl sy'n teithio rhwng de Cymru, Bryste a Llundain.

Mae Network Rail yn gweithio i wella'r llinell yn nhwneli Chipping Sodbury ac Alderton, ac adeiladu platfform newydd yng ngorsaf Bristol Parkway.

Fe fydd y gwaith yn cael ei gynnal o ddydd Sadwrn, 18 Awst nes 15 Medi.

Bydd y gwaith yn galluogi trenau cyflym newydd i wasanaethu'r rheilffordd.

Gŵyl y Banc

Mae Network Rail wedi rhybuddio y bydd y gwaith yn cael effaith ar amser teithio i gwsmeriaid o Gymru, yn enwedig dros benwythnos Gŵyl y Banc 26-28 Awst.

Dros y penwythnos hwnnw, ni fydd trenau'n rhedeg rhwng Casnewydd a Chaerdydd, gyda bysiau'n rhedeg yn eu lle.

Bydd mwy o waith hefyd yn cael ei gynnal ar benwythnosau rhwng 23-24 Medi hyd at 18-19 Tachwedd.

Mae'r holl wybodaeth am y gwaith ar gael ar wefan Network Rail.

Pynciau Cysylltiedig