Fandaliaid yn difrodi Eglwys Gadeiriol Bangor

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gogledd Cymru'n apelio am wybodaeth wedi i fandaliaid dorri i mewn i Eglwys Gadeiriol Bangor gan achosi difrod sylweddol.

Cafodd yr eglwys ei difrodi yn ystod oriau mân y bore rhwng nos Iau a bore dydd Gwener.

Fe wnaeth rhywun orfodi eu ffordd i mewn i'r eglwys gan ddifrodi'r adeilad, ac yna creu mwy o ddifrod i du mewn yr eglwys.

Dywedodd y Cwnstabl Arthan o swyddfa'r heddlu ym Mangor: "Rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un a welodd ymddygiad amheus yn ystod amser y digwyddiad ac rwy'n galw ar y gymuned leol i barhau i fod yn wyliadwrus gan nodi unrhyw weithgareddau amheus i'r heddlu'n syth.

"Roedd hon yn weithred warthus wrth ddifrodi adeilad pwysig a phoblogaidd ac mae pob ymdrech yn cael ei roi i ddâr y rhai sy'n gyfrifol."

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101, neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111, gan ddefnyddio'r cyfeirnod RC1712 5600.