Neges Leanne Wood am Barcelona yn ennyn beirniadaeth

  • Cyhoeddwyd
TwitterFfynhonnell y llun, Twitter / @LeanneWood

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi dweud ei bod wedi ei "rhyfeddu" gan yr ymateb i'w hawgrym fod ymosodiad Barcelona yn engrhaifft o "derfysgaeth asgell dde".

Mae'r digwyddiad yn cael ei drin fel ymosodiad terfysgol gan heddlu Catalunya ac mae'r corff sy'n disgrifio'i hun fel y Wladwriaeth Islamaidd wedi hawlio cyfrifoldeb am yr ymosodiad.

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Andrew RT Davies fod ymateb Ms Wood yn "anhygoel", tra bod UKIP wedi ei chyhuddo o "bardduo".

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Yr heddlu'n archwilio Las Ramblas yn dilyn yr ymosodiad yn Barcelona

Dywedodd Ms Wood mewn neges ar Twitter yn dilyn yr ymosodiad mai ideoleg asgell dde oedd yn gyrru'r Wladwriaeth Islamaidd ac eithafwyr gwyn asgell dde.

Yn y neges fe ysgrifenodd arweinydd Plaid Cymru: "Ofnadwy / terrible. Is this more far right terrorism? My thoughts are with all those affected."

Ychwanegodd: "All forms of political violence are the same. USA, Barcelona, everywhere. They are ideology-driven & we have to understand that to stop it."

Beirniadaeth

Cafodd y sylw gwreiddiol ei farnu'n chwyrn ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dywedodd Andrew RT Davies, oedd wedi cyhoeddi neges ar Twitter yn dweud fod yr ymosodiad yn Barcelona'n un "ffiaidd", fod o'n beth "rhyfeddol" fod Ms Wood wedi dyfalu fod cysylltiad rhwng yr ymosodiad a grŵp asgell dde.

Ffynhonnell y llun, Twitter / @UKIPWALES

Mewn neges ar Twitter, dywedodd UKIP Cymru fod MS Wood wedi pardduo eu plaid am ei bod wedi galw UKIP yn blaid 'asgell dde' ar sawl achlysur.

"How dare you associate us with murderers!" meddai'r neges. Yn ddiweddarach fe gyhoeddodd y blaid ddatganiad yn dweud fod Ms Wood wedi suddo i lefel isel newydd, a'i bod yn daer i gadw grym o fewn ei phlaid gan daflu baw o ganlyniad i hynny.

Ychwanegodd y datganiad fod arweinydd Plaid Cymru wedi colli pob hygrededd o fewn a thu allan i'w phlaid, a bod angen iddi gamu o'r neilltu.

Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Pobl yn cysuro eu gilydd yn dilyn yr ymosodiad

Yn dilyn y feirniadaeth, fe gyhoeddodd Leanne Wood neges ar Facebook yn dweud: "Rwyf wedi fy rhyfeddu gan yr ymateb i'r pwynt fod Isis ac eithafwyr gwyn ill dau gyda ideoleg asgell dde yn eu gyrru.

"Mae'r ddau'n gweld eu grŵp fel rhai uwchlaw eraill. Mae'r ddau'n gweld pobl nad ydynt yn eu grŵp yn dargedau teg ar gyfer camdriniaeth, trais a hyd yn oedd marwolaeth. Mae'r ddau'n casau lleiafrifoedd ac yn ystyried merched yn israddol i ddynion.

"Mae'r ddau'n credu mewn defnyddio trais eithafol i ormesu pobl gyda barn wahanol. Dyma ideoleg asgell dde/ffasgaidd. Sut all hyn beidio bod?

Dyweodd ei bod yn gweld sut y gallai ei sylwadau achosi "loes" i bobl ar yr asgell dde, gan ychwanegu fod y "gymhariaeth yn cysylltu pobl hiliol o'r gorllewin a goruchafiaethwyr gwyn gyda'u prif darged o gasineb ac dangos nad oes un yn well na'r llall."

Ychwanegodd: "Tra ei fod yn bwysig, yn fy marn i, i ddweud a pharhau i ddweud mai gwleidyddiaeth ac ideoleg sydd tu ôl i'r gweithredoedd treisgar hyn, mae fy meddyliau'n gyntaf a blaenaf gyda dioddefwyr erchyllterau neithiwr."