Darganfod corff gweithiwr mewn canolfan goedwigaeth

Cyhoeddwyd

Mae ymchwiliad wedi dechau ar ôl i gorff dyn 24 oed gael ei ddarganfod mewn canolfan goedwigaeth yn Sir Caerffili.

Cafodd Heddlu Gwent eu galw i'r safle ar Heol Pont Lawrence Rees yng Nghwmfelinfach brynhawn Mawrth, 15 Awst.

Cafodd gweithiwr yn y goedwigaeth, oedd yn 24 oed, ei ddarganfod yn farw ar y safle.

Dywedodd yr heddlu bod ymchwiliad ar y cyd â'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch wedi dechrau i geisio darganfod amgylchiadau'r digwyddiad.