Gwobr i ddynes ifanc o Ddinbych am drawsnewid ei bywyd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cynefin
Disgrifiad o’r llun,
Derbyniodd Chloe Thomas y wobr mewn seremoni yng Nghaerdydd

Mae dynes ifanc o ogledd Cymru wedi ennill gwobr genedlaethol ar ôl llwyddo i drawsnewid ei bywyd.

Derbyniodd Chloe Thomas, 19 o Ddinbych, wobr Tenant Ifanc y Flwyddyn am ei llwyddiant ar ôl symud o sefyllfa anodd yn ei chartref.

Gyda chymorth gan gynllun i bobl ifanc digartref yn Sir Ddinbych, mae Ms Thomas bellach yn byw ar ei phen ei hun ac wedi cael cyfle i astudio.

Dywedodd aelod o Dîm Atal Digartrefedd Sir Ddinbych bod llwyddiant Ms Thomas yn "cynnig gobaith ac ysgogiad i bobl ifanc eraill i wireddu eu breuddwydion".

'Cam mawr ymlaen'

Symudodd Ms Thomas o'i chartref yn 16 oed oherwydd bod "pethau wedi bod yn anodd gartref" a bod "straen teuluol".

Wedi cyfnod gyda phrosiect yn Sir y Fflint, cafodd ei chyfeirio at gynllun Yr Hafod yn Ninbych.

"Roedd yn gam mawr ymlaen i mi'n bersonol," meddai.

"Roeddwn 'nôl yn fy nhref leol, roeddwn yn agos at fy nhaid, sy'n byw yn Ninbych a ches i'r gefnogaeth i ddysgu nifer o sgiliau."

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Hwb yn Ninbych yn cynnig cefnogaeth i bobl ifanc yn sefyllfa Chloe Thomas

Cafodd gefnogaeth gan Yr Hafod, wnaeth hefyd dderbyn cydnabyddiaeth yn y seremoni wobrwyo, a dysgodd i goginio a rheoli ei harian, yn ogystal â chyfle i astudio.

Dywedodd: "Dwi bellach mewn gwell lle, ac rydw i wedi gorffen fy nghwrs coleg City & Guilds mewn Gofal Anifeiliaid."

'Rhoi rhywbeth yn ôl'

Mae Ms Thomas hefyd yn gwirfoddoli yn y ganolfan erbyn hyn, gan gynnig cefnogaeth i'r staff a'r bobl ifanc sydd yno.

"Oherwydd fy mhrofiad i, fe allai gynnig golwg arall ar yr hyn sy'n gweithio i bobl ifanc sydd angen cymorth.

"Mae'n dda gallu rhoi rhywbeth yn ôl.

"Wrth i mi ennill mwy o brofiad o weithio gyda phobl ifanc, dwi'n gobeithio gallaf ddod o hyd i swydd yn gweithio yn y sector yma."

Dywedodd Catherine Owen o Dîm Atal Digartrefedd Sir Ddinbych: "Hoffwn longyfarch Chloe ar ei llwyddiant.

"Dyma enghraifft wych o berson ifanc yn Sir Ddinbych yn trawsnewid ei bywyd drwy gyrchu'r gefnogaeth gywir ar yr amser cywir.

"Mae hon yn stori o lwyddiant ac mi fydd profiadau Chloe, ynghyd â'i hyder a'i sgiliau newydd yn cynnig gobaith ac ysgogiad i bobl ifanc eraill i wireddu eu breuddwydion."

Pynciau Cysylltiedig