Angen i'r heddlu ymateb i dactegau newydd terfysgwyr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters

Mae arbenigwr ar ddiogelwch yn galw ar heddluoedd Cymru i fod yn barod i ymateb i dactegau newydd gan derfysgwyr, yn dilyn yr ymosodiad terfysgol yn Barcelona ddydd Iau.

Mae Dai Davies, a oedd yn uwch swyddog gyda Heddlu'r Met yn dweud y dylai heddluoedd Cymru a gweddill y DU fod yn barod i ymateb i ffyrdd a thactegau newydd gan derfysgwyr.

Fe wnaeth Mr Davies ddweud ar raglen Taro'r Post, Radio Cymru ei bod hi'n amser i ni edrych ar "wneud llefydd yn saffach", ac "mae angen mwy o heddlu mewn llefydd strategic," meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r arbenigwr ar ddiogelwch Dai Davies yn pryderu am dactegau newydd sy'n cael ei defnyddio gan derfysgwyr

'Mwy o heddlu ar y bît'

Roedd Mr Davies yn cyfeirio at fannau poblogaidd gyda thwristiaid ble mae rhai gwrthrychau wedi eu gosod i atal cerbydau rhag gyrru oddi ar y ffyrdd, megis ardaloedd yn Llundain ble mae darnau concrit bellach yn gwarchod cerddwyr rhag unrhyw gerbydau ar y ffyrdd ar rai strydoedd poblogaidd.

"Mi faswn i'n licio gweld mwy o'r heddlu ar y bît mewn llefydd fel hyn ac ar y strydoedd yng Nghymru," meddai.

Ychwanegodd, "Er fy mod yn erbyn i bob heddwas gario gwn, dwi eisiau gweld mwy o blismyn ar y strydoedd a digon o response units i ddelio gydag achosion fel 'ma."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru, Alun Michael bod yr heddlu bellach yn gwneud mwy gyda llai o arian.

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cyhoeddi datganiad yn sgil y digwyddiadau yn Barcelona.

Dywedodd llefarydd ar ran y llu: "Rydym yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau fod ein cymunedau yn ddiogel.

"Nid yw'r lefel bygythiad wedi cynyddu yn y DU. Rydym yn gofyn i aelodau'r cyhoedd i barhau i fod yn wyliadwrus."

'Mwy gyda llai'

Mae llefarydd ar ran WECTU sef yr uned wrth derfysgaeth yng Nghymru wedi dweud fod ymateb Dyfed Powys yn adlewyrchu ymateb heddluoedd eraill Cymru sef fod popeth yn cael ei wneud i gadw cymunedau yn ddiogel yn sgil y digwyddiadau terfysgol diweddar.

Wrth ymateb i'r sefyllfa yn Sbaen dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru, Alun Michael - sydd hefyd yn gyn-weinidog yn y Swyddfa Gartref i lywodraeth y DU - fod toriadau yng nghyllid yr heddlu yn ei gwneud hi'n anodd iawn.

"Dwi'n credu bod heddluoedd Cymru yn gneud mwy gyda llai."

Dywedodd hefyd fod "angen chwilio am eithafiaeth a bod nifer o fygythiadau yn anhysbys". Ychwanegodd bod rhaid "paratoi a chymryd sylw o'r bygythiadau".

Straeon perthnasol