Dedfrydu swyddog carchar 'llwgr'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales news service

Mae swyddog carchar wedi ei ddedfrydu i chwe mis dan glo am gyfnewid cannoedd o negeseuon gyda charcharor oedd wedi smyglo ffôn i mewn i'r carchar.

Roedd Stephen George, 37 oed o Lanelli, wedi'i wahardd o'i swydd yng Ngharchar y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr, ar y pryd.

Dros gyfnod o bedwar mis fe wnaeth gyfnewid bron 200 o negeseuon gyda Muhammed Hoxha, y rhan fwya' ohonyn nhw yn ystod oriau'r nos.

Ymhlith y negeseuon oedd bygythiad gan George i chwilio am bartner carcharor arall oedd wedi gwneud honiadau yn ei erbyn.

Honiadau

Dywedodd Rachel Knight ar ran yr erlyniad: "Roedd George wedi'i wahardd ar y pryd oherwydd honiadau iddo ymosod ar rywun. Roedd mewn safle o ymddiriedaeth sylweddol."

Mewn negeseuon eraill rhwng y ddau bu George yn siarad am smyglo eitemau gwaharddedig i mewn i'r carchar, ond doedd dim tystiolaeth iddo erioed wneud hynny.

Pan gafodd ei arestio gwadodd George ei fod wedi rhoi ffôn i Hoxha, ond yn ddiweddarach fe blediodd yn euog i gamymddwyn mewn swydd gyhoeddus.

Wrth ei ddedfrydu dywedodd y barnwr Eleri Rees fod problem anferth gyda ffonau ac eitemau eraill yn cael eu smyglo i mewn i garchardai.

"Y ffordd hawsaf i gael pethau fel hyn," meddai, "yw gyda chydweithrediad swyddog carchar sydd wedi cael ei lygru.

"Mae'n amlwg fod eich perthynas gyda Hoxha yn amhriodol. Pwy a ŵyr lle fyddai hyn wedi gorffen."

Pynciau Cysylltiedig