Gwadu achosi marwolaeth trwy yrru'n beryglus ar yr A470

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr A470 ei chau am gyfnod wedi'r gwrthdrawiad

Mae dyn 27 oed wedi gwadu achosi marwolaeth dyn arall drwy yrru'n beryglus.

Bu farw Matthew Bennett, aelod 19 oed o'r fyddin diriogaethol, mewn gwrthdrawiad ar yr A470 yng Nghaersws, Powys ar 8 Hydref y llynedd.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Gwener, fe wnaeth Rhys Davies o'r Drenewydd wadu'r cyhuddiad yn ei erbyn.

Cafodd ei rhyddhau ar fechnïaeth tan i'r achos llawn yn ei erbyn ddechrau ar 12 Chwefror, 2018.

Fe wnaeth dyn arall, Joshua Taylor o Gaersws, bledio'n ddieuog i geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder wedi honiad iddo wneud datganiadau ffug i'r heddlu am y gwrthdrawiad.

Cafodd ef hefyd ei rhyddhau ar fechnïaeth tan yr achos gan y Barnwr Rhys Rowlands.

Cafodd Mr Bennett, oedd yn hanu o Lanidloes, ei gludo mewn hofrennydd i ysbyty yn Stoke gydag anafiadau difrifol, ond bu farw yn yr ysbyty.

Pynciau Cysylltiedig