Gostyngiad yn nifer Syndrom Marwolaeth Sydyn Babanod

  • Cyhoeddwyd
Babi

Mae nifer yr achosion o Syndrom Marwolaeth Sydyn Babanod (SIDS) yng Nghymru wedi gostwng 64% yn yr 11 mlynedd diwethaf yn ôl ffigyrau diweddar gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

Dywedodd yr ONS bod 10 achos o "farwolaeth babanod sydyn ac anesboniadwy" yn 2015 yng Nghymru gyda dim ond gogledd ddwyrain Lloegr yn îs ar draws y DU.

Yr un oedd y ffigwr yn 2014, sy'n îs na'r ffigwr yn 2004 pan oedd ar ei uchaf gyda 28 achos o farwolaethau.

Mae elusen SIDS, The Lullaby Trust, wedi dweud mai ymgyrchu i wella "cysgu diogel" ydy un o'r rhesymau y tu ôl i'r gostyngiad.

Roedd 191 achos o farwolaethau anesboniadwy yng Nghymru a Lloegr yn 2015, gyda'r rheini'n gyfrifol am 7.4% o ran cyfanswm yr holl farwolaethau babanod yn 2015.

Dywedodd prif weithredwr The Lullaby Trust, Francine Bates bod cyfradd SIDS yn gostwng yn gyson ers i ganllawiau "yn ôl i gysgu" gael eu cyflwyno yn 1991.

"Os bydd yr holl weithwyr iechyd proffesiynol a theuluoedd yn dilyn canllawiau "yn ôl i gysgu" rydym yn gobeithio bydd ffigyrau SIDS yn haneru erbyn 2020."

Ychwanegodd nad oedd yr ONS yn gallu dweud i sicrwydd pam bod y ffigyrau wedi gostwng.