Gorchymyn dau gyfarwyddwr i ad-dalu £1.1m

  • Cyhoeddwyd
SafleFfynhonnell y llun, CNC

Mae dyn busnes wedi derbyn gorchymyn ail-feddianu, a'i orfodi i roi ei basport i'r awdurdodau wedi iddo redeg gwasanaeth casglu gwastraff anghyfreithlon ar y ffin gyda Lloegr.

Roedd Peter Ogg yn gyfarwyddwr ar gwmni Lancashire Fuels 4U, ac roedd wedi derbyn cyfnod gohiriedig yn y carchar merwn gwrandawiad blaenorol.

Cafodd orchymyn i ad-dalu £694,000 a chostau o £58,000 yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Iau, wedi iddo redeg busnes gwastraff yn Saltney, Sir y Fflint. Mae ganddo dri mis i dalu'r arian.

Cafodd cyd gyfarwyddwr iddo, Richard Paul Baison, 65, orchymyn atafaelu i dalu £433,500 ac fe fydd yntau hefyd yn gorfod talu costau o £58,000.

Ffynhonnell y llun, CNC

Dywedodd Tim Jones o Gyfoeth Naturiol Cymru: "Fe wnaeth y camau a gymerodd Mr Baison a Mr Ogg achosi dau dân ar y safle yn Saltney oedd wedi peryglu iechyd y bobl leol a hefyd achosi llygredd amgylcheddol i'r ardal gyfagos ac Afon Dyfrdwy gerllaw.

"Cafodd y cyfarwyddwyr wybod fod y cwmni angen trwydded i weithredu ar y safle ac roedd modd iddo weithredu ar raddfa fechan os oedd yn cydlynnu at reolau llym am y math o wastraff oedd yn cael ei gadw ar y safle.

"Fe wnaethon nhw ddewis anwybyddu'r cyngor yma a dod a gwastraff cymysg anghyfreithlon i'r safle - penderfyniad er mwyn creu elw'n unig.

"Byddwn wastad yn gweithio cyda chwmniau i sicrhau eu bod yn cydlynnu gyda rheolau eu trwyddedau. Ond mewn achosion fel hyn, rhaid i ni gymryd camau cyfreithiol i sicrhau diogelwch yr amgylchedd lleol a'r gymuned a chreu amgylchiadau teg i fusnesau cyfrifol.

Mae CNC wedi cefnogi ymdrechion perchenog y safle i gael gwared ar yr holl wastraff i sicrhau nad yw'r safle'n bygwth yr amgylchedd."