Manon Carpenter yn ymddeol o feicio mynydd

Cyhoeddwyd

Mae'r feicwraig Manon Carpenter wedi cyhoeddi ei bod wedi ymddeol o feicio lawr mynydd oherwydd pryderon am beryglon y gamp.

Yn gyn-bencampwraig Beicio Lawr Mynydd UCI y Byd, dywedodd ei bod yn fwyfwy pryderus am y risg o ddamweiniau yn y gamp.

Roedd Carpenter, sydd yn 24 oed ag o Gaerffili, yn bencampwraig ieuenctid y byd a chyn-bencampwraig Prydain hefyd.

Mewn datganiad, dywedodd fod y penderfyniad i ymddeol o'r gamp wedi dod yn sydyn, ond fod y rhesymau dros wneud hynny wedi bodoli ers tro.

"Mae rasio lawr allt yn galed ac mae'n rhaid i chi gael yr hyder i ymrwymo i unrhyw beth sy'n dod o'ch blaen,"meddai, "ond rwyf wedi dod yn fwy ymwybodol o ganlyniadau damweiniau, ac er i mi geisio peidio meddwl am y peth, mae wedi fy atal rhag mwynhau rasio cymaint ag yr oeddwn wedi hoffi ei wneud.

"Mae nifer o uchafbwyntiau anferth wedi bod ac rwy'n teimlo fy mod wedi rhoi cymaint ag yr oedd yn gallu ei roi, ond nawr rwy'n edrych ymlaen at gael amser i fwynhau fy reidio gartref a gweld beth arall sydd yna i mi ei wneud."

Pynciau Cysylltiedig