Gwahardd pêl-droediwr Y Rhyl am fethu prawf cyffuriau

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, BBC Sport
disgrifiad o’r llunYn ôl Nicole Sapstead o UKAD "mae'n hanfodol fod athletwyr, eu teuluoedd, ffrindiau, hyfforddwyr a chynorthwywyr yn deall y rheolau gwrth-gyffuriau"

Mae un o chwaraewyr Clwb Pêl-droed Y Rhyl wedi ei wahardd o bob camp am ddwy flynedd, yn ôl UK Anti-Doping (UKAD), y corff sy'n gyfrifol am blismona cyffuriau anghyfreithlon mewn chwaraeon.

Fe fethodd Carl Lamb brawf cyffuriau, gan brofi'n bositif am gyffur oedd wedi ei wahardd, sef benzoylecgonine.

Mae benzoylecgonine yn hanu o gocên ac fe gafodd Lamb ei brofi ar 10 Rhagfyr 2016.

Dywedodd Prif Weithredwr UKAD, Nicole Sapstead: "Mae pob athletwr yn cadw at egwyddor o atebolrwydd llym.

"Beth bynnag yw'r amgylchiadau, maen nhw'n llwyr gyfrifol am unrhyw sylwedd gwaharddedig sy'n cael ei ddarganfod yn eu system.

"Tra bod hyn mewn egwyddor yn gallu bod yn sialens i unrhyw athletwr, mae'n rhaid iddyn nhw fod yn ymwybodol o'r risg i'w gyrfa os ydyn nhw'n profi'n bositif.

"Mae'n hanfodol fod athletwyr, eu teuluoedd, ffrindiau, hyfforddwyr a chynorthwywyr athletwyr yn deall y rheolau gwrth-gyffuriau a'u cyfrifoldebau er mwyn rheoli risg drwy'r amser."

Mae'r chwaraewr wedi ei wahardd o bob camp rhwng 10 Rhagfyr 2016 a 9 Rhagfyr 2018.

Mae Lamb wedi chwarae i glybiau eraill yn cynnwys Bangor, Y Seintiau Newydd ac Aberystwyth yn y gorffennol.

Pynciau Cysylltiedig