Hywel Williams yn dweud fod erthygl LOL wedi ei enllibio

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, BBC/ wikipedia

Mae un o aelodau seneddol Plaid Cymru, oedd wedi ei gyhuddo ar gam o gefnogi ymosodiadau awyr yn Syria, yn dweud ei fod wedi cael ei enllibio mewn erthygl cylchgrawn.

Roedd cylchgrawn LOL, sy'n cael ei gyhoeddi'n flynyddol yn yr Eisteddfod Genedlaethol wedi honni fod Hywel Williams wedi galw ar Lywodraeth y DU i fomio Syria ac ymyrryd mewn gwledydd eraill.

Dywedodd Mr Williams fod yr honiad yn gelwydd.

Mae LOL wedi ymddiheuro'n ddiffuant, gan restru'r rhesymau pam iddyn nhw gyhoeddi'r honiadau.

Mae'r cofnod o bleidleisiau Aelodau Seneddol yn San Steffan yn dangos fod AS Arfon wedi pleidleisio yn erbyn ymosodiadau o'r awyr yn Syria.

Dywedodd Mr Williams: "Mi fyddai ychydig eiliadau o waith ymchwil yn Hansard neu ar wefannau fel TheyWorkForYou a Google yn dangos fy mod wedi siarad yn erbyn bomio Syria ac rwyf wedi pleidleisio yn erbyn hyn yn gyson.

"Rwyf wedi gofyn i olygyddion LOL a'r rheiny wnaeth gyfrannu i'r erthygl i gynnig tystiolaeth fyddai'n cadarnhau a chyfiawnhau'r honiad."

Ymateb LOL

Mewn ymateb dywedodd LOL wrth raglen Newyddion 9: "Hoffai Lol ymddiheuro'n daer a diffuant i'r Aelod Seneddol Hywel Williams am yr hyn ddywedwyd amdano'n rhifyn 2017 o'r cylchgrawn, ac am amlinellu sut y daethpwyd i'r fath ganlyniad camarweiniol.

"Ymddiheurwn am honni, er ei bleidlais, ei fod wedi 'annog' Llywodraeth Prydain i ymosod ar Syria. Daeth y sawl roddodd y stori i'r casgliad hynny drwy ei eiriau ei hun yn San Steffan megis fod y Deyrnas Unedig wedi 'turn a blind eye in the past and we cannot let it happen again'."

Llynedd, ar wefan Plaid Cymru, fe wnaeth Mr Williams y sylwadau hynny wrth gyfeirio at erlyn bomwyr drwy'r Llys Rhyngwladol.

Mae Mr Williams wedi gofyn i'r cylchgrawn wneud cyfraniad tuag at elusen sy'n gweithio gyda phlant o Syria.