Apêl gan ddyn a garcharwyd am ladd merch yn y Fflint

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Andy Kelvin
Disgrifiad o’r llun,
Treuliodd Noel Jones chwe blynedd yn y carchar am ddynladdiad

Mae dyn a dreuliodd chwe blynedd yn y carchar wedi dweud y bydd yn apelio yn erbyn yr euogfarn.

Cafodd Noel Jones ei garcharu am 12 mlynedd am lofruddiaeth Janet Commins yn 1976, ac fe dreuliodd hanner y cyfnod dan glo.

Ond fis diwethaf fe gafwyd Stephen Hough yn euog o ladd y ferch 15 oed yn Y Fflint wedi i dystiolaeth DNA newydd ddod i law.

Ddydd Mercher fe gyhoeddodd Mr Jones ddatganiad sy'n dweud: "Yng Ngorffennaf 2017 fe gafwyd Stephen Hough yn euog o ladd Janet Commins. Fi gafodd ei gyhuddo'n wreiddiol o'i llofruddio.

"Doedd y cyfaddefiad a wnes i bryd hynny ddim yn ddilys, ac fe gafodd ei roi dan bwysau.

"Yn ystod yr achos yn fy erbyn, cefais y dewis o bledio'n euog i ddynladdiad, ac roeddwn yn teimlo nad oedd gen i ddewis ond i dderbyn hynny er fy mod yn gwybod fy mod i'n gwbl ddieuog.

Ffynhonnell y llun, Andrew Price
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Stephen Hough ei ddal wedi i dystiolaeth DNA newydd ddod i law wedi 40 mlynedd

"Doeddwn i ond yn 18 oed ar y pryd.

"Wrth i dechnegau DNA newydd alluogi'r Goron i ddal Stephen Hough, ac felly fy natgysylltu o unrhyw ganfyddiadau fforensig, cefais gais gan yr heddlu i ddarparu datganiad i'w cynorthwyo i erlyn Stephen Hough.

"Fe wnes i roi tystiolaeth yn yr achos yn ei erbyn, ac roedd yn rhyddhad pan gafwyd Stephen Hough yn euog.

"Nawr bod yr achos drosodd rwyf wedi gorchymyn fy nghyfreithwyr i ddechrau camau i apelio yn erbyn fy euogfarn, ac mae'r camau cyntaf tuag at hynny eisoes wedi eu cymryd."

Cafodd Stephen Hough ei ddedfrydu i garchar am oes gyda lleiafswm o 15 mlynedd dan glo yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ar 17 Gorffennaf eleni.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol