Cynlluniau i uwchraddio gwaith sment Padeswood ger Bwcle

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Hanson Cement

Mae cwmni Hanson Cement yn cynllunio i wario £20 miliwn er mwyn uwchraddio gwaith Padeswood ger Y Bwcle yn Sir y Fflint.

Bydd y buddsoddiad yn diogelu y gwaith sment yn y tymor hir a'i 96 o weithwyr.

Yn rhan o'r uwchraddio mae melin arbennig ar gyfer malu sment, a'r disgwyl yw y bydd yr offer newydd yn gwella effeithiolrwydd y sment, yn cynyddu maint y cynnyrch ac yn gostwng maint yr egni a ddefnyddir.

Mae'n fwriad gan Hanson hefyd i fuddsoddi mewn system reilffordd a fydd yn galluogi'r sment i gael ei gludo gan drên er mwyn defnyddio llai o lorïau.

Mae cais cynllunio wedi'i gyflwyno ger bron Cyngor Sir y Fflint. Os yn cael sêl bendith bydd y gwaith adeiladu yn cychwyn yn hwyrach yn ystod y flwyddyn a'r felin newydd yn weithredol erbyn dechrau 2019.

Ar hyn o bryd tair hen felin malu sydd yng ngwaith Padeswood a gobaith y cynllun newydd yw cael gwared ohonynt a gosod y felin newydd mewn adeilad caeedig - fe fydd hynny yn gostwng y sŵn ac yn lleihau y llwch.

Wrth adeiladu seilos sment newydd ar hyd ochr y rheilffordd bresennol bydd modd defnyddio mwy o drenau i gludo'r cynnyrch.

Y gobaith yn y dyfodol yw y bydd tri thrên yr wythnos yn cael eu hanfon i storfeydd cwmni Hanson yn Llundain, Bryste a'r Alban - a bydd hynny yn gyfystyr a 15% o'r cynnyrch sment a ddaw o Padeswood.

Yn 2012 roedd yna ofnau y byddai'r ffatri yn cau wedi cwymp yn y diwydiant adeiladu yn dilyn argyfwng ariannol 2008.