Gŵyl gelfyddydol 'gan bobl ifanc i bobl ifanc'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBydd Mr Phormula yn cynnal sesiwn bîtbocsio a rap yn yr wŷl

Mae gŵyl gelfyddydol, sydd yn ôl y trefnwyr yn "unigryw" am ei bod wedi ei threfnu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc, yn dechrau brynhawn Iau.

Dyma'r ail waith i Ŵyl Grai, sydd wedi ei hanelu at bobl rhwng 14-25 oed, gael ei chynnal.

Mae dros 100 o weithgareddau wedi eu trefnu yn ystod y pedwar diwrnod sydd yn cynnwys digwyddiadau dawns, theatr, ffilm, syrcas, barddoniaeth, crefft a chelf weledol, a bydd bandiau lleol yn perfformio yn y nos.

Ymhlith y rhai sydd yn cymryd rhan mae Mr Phormula, Opera Cenedlaethol Cymru, Tŷ Cerdd, ac Awdur Ieuenctid Cymru, Sophie McKeand. Mae rhai pobl ifanc eu hunain hefyd yn arwain rhai o'r gweithdai.

ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunBydd disco distaw yn digwydd nos Iau

Mae Gweni Llwyd, 22 oed, wedi bod yn gyfrifol am guradu'r celf weledol ac yn dweud bod mwy o docynnau wedi eu gwerthu eleni na'r llynedd.

Y nod wrth lunio'r ŵyl oedd ei gwneud hi'n hygyrch i bawb, meddai wrth Cymru Fyw.

"Cyn iddyn nhw lansio'r ŵyl blwyddyn dwytha oeddan nhw wedi gwneud lot o research a lot o outreach efo pobl ifanc, ac wedi ffindio bod 'na demand a dim digon o bethau yn mynd ymlaen i bobl ifanc oedd efo diddordeb yn yr arts," meddai.

Teithio Cymru

Rhoi cyfle i bawb gael mwynhau'r celfyddydau yw un o'r rhesymau pam fod yr ŵyl yn teithio o gwmpas Cymru meddai Rowen Kimpton, sydd wedi bod yn cynrychioli safbwyntiau pobl ifanc ar bwyllgor llywio'r ŵyl.

Casnewydd oedd y lleoliad y llynedd ond Llandudno yw'r dewis eleni.

"Mae cymaint o'r celfyddydau wedi eu lleoli yn ne Cymru. Mae'n gyfyngedig... mae Gŵyl Grai yn ceisio mynd i gymaint o'r wlad â phosib a cheisio cael gymaint o bobl ifanc ar draws Cymru i fod â diddordeb ag sy'n bosib."

disgrifiad o’r llunMae'r wŷl yn Venue Cymru gyda gweithgareddau eraill yn Llandudno hefyd

Ychwanegodd: "Mae Gŵyl Grai yn gyfle i bobl ifanc ddod o hyd i gelfyddydau newydd a dod o hyd i bethau newydd dydyn nhw ddim wedi dod ar ei draws o'r blaen."

Mae'n teimlo bod y celfyddydau yn gallu bod yn frawychus i rai ac mae'n dweud bod Gŵyl Grai yn ceisio newid hynny.

Cynnig tocynnau rhatach

Un ffordd, meddai, yw cynnig tocynnau rhatach i rai.

£10 yw pris llawn y tocynnau dydd Iau a dydd Sul, ac £20 ddydd Gwener a dydd Sadwrn. Ond mae tua £1,000 wedi ei godi trwy ariannu torfol.

"Mae'r holl arian yna, y cyfan ohono yn mynd tuag at dalu am docynnau i bobl sydd yn ffeindio cost yn rhwystr," meddai Rowen Kimpton.

"Felly mi ydyn ni'n rhoi rhai tocynnau sydd yn rhatach i bobl, ac mae rhai yn cael mynd i'r ŵyl am ddim."

Pynciau Cysylltiedig