Lluniau anweddus o blant: Dedfrydu meddyg teulu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales Online

Mae meddyg teulu o Gaerdydd wedi cael dedfryd o garchar wedi'i ohirio am fod â miloedd o ddelweddau anweddus o blant yn ei feddiant.

Cafodd y delweddau eu darganfod ar offer cyfrifiadurol yng nghartref Armon Daniels, 55 oed, oedd yn gweithio fel meddyg teulu yng Nghanolfan Gofal Sylfaenol Rhymni.

Daeth yr heddlu o hyd i dros 16,000 o ddelweddau o blant ac 850 o ffeiliau fideo ar ei gyfrifiadur a dwy ddyfais co' bach (USB).

Fe gafodd ddedfryd o wyth mis yn y carchar, wedi'i atal am ddwy flynedd yn Llys y Goron Casnewydd ddydd Mercher.

Fe gafodd hefyd Orchymyn Atal Niwed Rhyw am saith mlynedd.

Roedd Daniels wedi pledio'n euog i bedwar cyhuddiad o fod â delweddau anweddus yn ei feddiant.

Gosododd y Cyngor Meddygol Cyffredinol orchymyn atal dros dro arno ym mis Gorffennaf.

Dywedodd Catrin Evans, o Wasanaeth Erlyn y Goron: "Roedd nifer sylweddol o ddelweddau a fideos o natur rywiol wedi'u llwytho i'r dyfeisiau a adferwyd.

"Mae'n iawn i'r cyhoedd ddisgwyl y safonau ymddygiad uchaf gan weithwyr proffesiynol meddygol, a thrwy gyflawni'r troseddau hyn, trwy edrych ar ddelweddau anweddus o blant, nid yw Armon Daniels wedi cadw at y safonau hynny."