Hofrennydd yn cludo bachgen i'r ysbyty

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Tîm Achub Mynydd Canol y Bannau

Fe gafodd llanc 15 oed ei gludo mewn hofrennydd i'r ysbyty yn dilyn digwydd ger rhaeadr Ystradfellte ym Mannau Brycheiniog yn hwyr ddydd Mawrth.

Cafodd timau achub mynydd Aberhonddu a Chanol y Bannau eu galw wedi i'r llanc, oedd ar wyliau o Ffrainc gyda'i deulu, ddisgyn.

Credir ei fod wedi torri ei ffêr yn y digwyddiad.

Wedi iddo gael triniaeth yn y fan a'r lle, daeth hofrennydd o Sain Tathan i'w gludo i'r ysbyty cyn i'r timau fynd â'i deulu yn ôl i'w cerbydau er mwyn ymuno gydag e.

Fe ddaw'r digwyddiad dridiau yn unig wedi rhybudd gan y timau achub mynydd am beryglon rhaeadrau.

Mae'r timau wedi cael eu galw i sawl digwyddiad dros y flwyddyn ddiwethaf o bobl yn mynd i drafferthion ger rhaeadrau yr ardal.