£500,000 at wasanaethau pobl ifanc ag anhwylderau bwyta

  • Cyhoeddwyd
person yn pwyso'u hunFfynhonnell y llun, Thinkstock

Mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi y byddan nhw'n rhoi £500,000 yn ychwanegol tuag at wasanaethau ar gyfer pobl ifanc ag anhwylderau bwyta.

Y bwriad yw recriwtio mwy o staff arbenigol er mwyn cynorthwyo'r rheiny sydd yn symud tuag at wasanaethau oedolion unwaith maen nhw'n troi'n 18 oed.

Ar hyn o bryd maen nhw'n derbyn gofal a chefnogaeth drwy'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS).

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething y byddai'r cyllid yn "gwneud gwahaniaeth gwirioneddol a chadarnhaol".

'Dim newid wrth drosglwyddo'

Bwriad y cymorth ychwanegol yw hwyluso'r broses wrth i bobl ifanc a'u teuluoedd symud o un gwasanaeth gofal i'r llall.

Mae Llywodraeth Cymru'n dweud eu bod eisoes yn gwario £1.25m y flwyddyn ar wasanaethau trin anhwylderau bwyta ehangach i blant ac oedolion ar draws Cymru.

"Rydyn ni wedi ymrwymo'n llwyr i gefnogi pobl ifanc ac oedolion sydd â phroblemau iechyd meddwl, gan gynnwys anhwylderau bwyta," meddai Mr Gething.

Ychwanegodd: "Bydd y cyllid ychwanegol sy'n cael ei gyhoeddi gen i heddiw yn helpu i sicrhau nad yw'r gwasanaethau a'r driniaeth y mae pobl ifanc a'u teuluoedd yn eu derbyn yn newid wrth iddynt drosglwyddo o ofal CAMHS i'r gwasanaethau i oedolion."