Giatiau parc wedi oedi parafeddygon cyn i ddyn farw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Mr Acreman lewygu ym Mharc Biwt yng Nghaerdydd

Mae cwest wedi clywed bod parafeddygon wedi wynebu oedi wrth geisio cyrraedd dyn oedd wedi llewygu mewn parc yng Nghaerdydd am fod y giatiau wedi'u cloi.

Fe wnaeth Noel Acreman, 25 o Donyrefail, Rhondda Cynon Taf, lewygu ym Mharc Biwt ar 5 Chwefror eleni.

Clywodd Llys Crwner Caerdydd nad oedd parafeddygon wedi gallu cyrraedd Mr Acreman oherwydd y giatiau.

Er i aelod o'r cyhoedd geisio ei achub, clywodd y cwest y bu farw o drawiad ar y galon.

Fe wnaeth y crwner Philip Spinney gofnodi rheithfarn o farwolaeth naturiol, gan ddweud bod angen adolygu mynediad y gwasanaethau brys i'r parc.

Dywedodd y byddai'n ysgrifennu at yr awdurdodau perthnasol yn gofyn iddyn nhw adolygu'r sefyllfa ar gael mynediad i'r parc, sydd y tu ôl i Gastell Caerdydd.

20 munud wedi'r alwad

Roedd Mr Acreman yn cerdded ar ei ben ei hun trwy'r parc am tua 15:50 pan welodd dyst ef yn disgyn i'r llawr.

Yn y pen draw bu'n rhaid i ddiffoddwr tân, oedd yn digwydd bod yn y parc ar y pryd, ffonio ei gydweithwyr i ddod i dorri'r clo.

Clywodd y gwrandawiad bod parafeddygon a doctor wedi cyrraedd y digwyddiad 20 munud wedi'r alwad 999.

Er iddyn nhw dreulio hanner awr yn ceisio ei adfer, bu farw Mr Acreman.

Pynciau Cysylltiedig