Lluniau: Sioe Môn 2017

Cyhoeddwyd

Mae'r torfeydd yn heidio i Ynys Môn unwaith eto'r wythnos yma, ond ar gyfer steddfod yr anifeiliaid y tro hwn. Mwynhewch luniau'r Primin!

Disgrifiad o’r llun,
Ymarfer munud olaf i Cian a Casi o Lannerch-y-medd cyn dangos eu hanifail
Disgrifiad o’r llun,
Dau gi bach wedi dod am dro - Pwt a Moi o Lanllyfni
Disgrifiad o’r llun,
Un o bencampwyr y prif gylch
Disgrifiad o’r llun,
Ffrind i Wil Cwac Cwac Cwac? Alaw o Lanfachraeth wedi bachu hwyaden (gyda help mam)
Disgrifiad o’r llun,
Pwyso a mesur y defaid Suffolk
Disgrifiad o’r llun,
Tri cheffyl bach...
Disgrifiad o’r llun,
Zoe o Lanfair-yng-Nghornwy yn dod nôl i'r sied ar ôl cael y drydedd wobr mewn cystadleuaeth i ddangoswyr ifanc
Disgrifiad o’r llun,
Llwyddiant
Disgrifiad o’r llun,
Elen a Sam yn mwynhau diwrnod yn y sioe gyda'u nain, Jill
Disgrifiad o’r llun,
Golygfa braf tuag at fynyddoedd Eryri yn y caeau bywyd gwledig
Disgrifiad o’r llun,
Mae Harri'n gobeithio y bydd y tei yma gafodd o gan Siôn Corn yn dod â lwc iddo wrth ddangos ei oen
Disgrifiad o’r llun,
Pa un yw'r un iawn?
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ceffyl a'i dywysydd wedi ym-bincio ar gyfer yr achlysur - Leah o Landdaniel a'i cheffyl hanner brîd Cymreig, O Fôn Romance
Disgrifiad o’r llun,
Mae Kala Bentley o Drefor, Ynys Môn, wedi gwneud ffrind newydd
Disgrifiad o’r llun,
Dyfan o Fodedern yn hedfan yn uchel yn y ffair
Disgrifiad o’r llun,
Ydy tylluanod yn trydar?
Disgrifiad o’r llun,
Ai dyna liw naturiol dafad Texel?
Disgrifiad o’r llun,
Gweld sêr wrth i'r maes brysuro yn y p'nawn