Carcharu dyn am dair blynedd am daro dyn arall â char

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru

Mae dyn wedi cael ei garcharu am dair blynedd wedi iddo daro dyn arall yn ei gar yng nghanol Caerdydd.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Mohammad Yousuf Arshad, 23 oed, yn gyrru ar hyd Heol y Porth ar 26 Gorffennaf pan gafodd ei orchymyn i stopio gan blismon.

Roedd Arshad wedi ei wahardd rhag gyrru ar y pryd, ac fe yrrodd i ffwrdd yn gyflym i geisio dianc.

Aeth ar hyd y pafin yn Wood Street ac roedd yn gyrru'n rhy gyflym pan darodd John Dare, oedd ar fin croesi'r ffordd ger sinema Vue gerllaw.

Cafodd Mr Dare anafiadau difrifol gan gynnwys torri ei fraich ac anafiadau niferus eraill.

Ceisio dianc

Dywedodd Leighton Mawer o Wasanaeth Erlyn y Goron: "Adeg y gwrthdrawiad roedd Arshad yn gyrru ar ochr anghywir y ffordd.

"Er iddo daro yn erbyn cerddwr - a gafodd ei daflu dros fonet y car - fe yrrodd ymlaen mewn ymgais i ddianc rhag yr heddlu.

"Ni ddylai Arshad fod wedi bod yn gyrru o gwbl y diwrnod hwnnw, ond penderfynodd anwybyddu gorchymyn llys yn ei wahardd rhag gwneud. Roedd canlyniadau'r penderfyniad yna'n ddifrifol i Mr Dare."

Cafodd Arshad ei arestio ar 28 Gorffennaf a'i gyhuddo o achosi niwed difrifol drwy yrru'n beryglus.

Yn ddiweddarach cafodd ei gyhuddo hefyd o ddwyn cerbyd, gyrru pan wedi'i wahardd, peidio stopio wedi gwrthdrawiad, a gyrru heb yswiriant.

Plediodd yn euog i'r holl gyhuddiadau yn Llys Ynadon Caerdydd ar 29 Gorffennaf, ac fe gafodd ddedfrydu ddydd Mawrth i dair blynedd dan glo.

Straeon perthnasol