Cynnig profion diciâu i blant meithrinfa

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunMeithrinfa Daisy Day yn Llanisien, Caerdydd

Bydd tua 100 o blant sy'n mynd i feithrinfa yng Nghaerdydd yn cael cynnig profion am y diciâu ar ôl i aelod o staff brofi'n bositif am yr afiechyd.

Cafodd llythyrau eu hanfon at rieni plant sy'n mynd i feithrinfa Daisy Day yn Llanisien i'w hysbysu y bydd modd i'w plant gael eu sgrinio yn ystod wythnos gyntaf mis Medi.

Mae'r sgrinio'n cael ei drefnu chwe wythnos wedi'r achos posib ddod i'r amlwg, am mai dyna ydy'r amser delfrydol i gael canlyniad cywir. Ond mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn pwysleisio ei bod hi'n annhebygol bod y plant wedi dal yr afiechyd, ond bod y sgrinio'n cael ei gynnig rhag ofn.

Bydd aelodau eraill o staff hefyd yn cael cynnig y profion sgrinio.

'Dim perygl i iechyd y cyhoedd'

Dywedodd Dr Gwen Lowe, sy'n Ymgynghorydd mewn Rheoli Afiechydon Heintus, eu bod nhw'n "pwysleisio wrth rieni a staff ei bod hi'n annhebygol iawn bod y diciâu yn cael ei ledu mewn meithrinfa, ond eu bod nhw'n cynnig y sgrinio rhag ofn.

"Rydyn ni eisoes wedi cynghori pobl sydd wedi bod mewn cysylltiad â'r claf o dan sylw, a does 'na ddim perygl i iechyd y cyhoedd".

Mae gan Meithrinfa Daisy Day ail safle yn y Barri, ond does 'na ddim risg i'r plant sy'n mynychu'r safle hwnnw.

Gall unrhyw un ddal TB drwy anadlu'r bacteria sy'n cael ei ledu gan y person heintus drwy disian neu beswch.

Pynciau Cysylltiedig