Ymgeisydd am arweinyddiaeth UKIP wedi'i 'phardduo'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Shutterstock
Disgrifiad o’r llun, Mae Anne Marie Waters yn dweud bod angen i UKIP fod yn "onest am Islam"

Mae ymgyrchydd gwrth-Islam dadleuol sy'n ymgeisydd am arweinyddiaeth UKIP wedi ei "phardduo", yn ôl arweinydd y blaid yn y Cynulliad.

Mae Anne Marie Waters wedi dweud bod Islam yn "ddieflig", ond cafodd ganiatâd i gymryd rhan yn y frwydr am arweinyddiaeth y blaid yr wythnos diwethaf.

Mae ei chais am yr arweinyddiaeth wedi hollti'r blaid, ond dywedodd Neil Hamilton nad oedd yn credu bod Ms Waters yn edrych yn "anghyffredin".

Ond dywedodd AC Gogledd Cymru, Michelle Brown, bod gan aelodau UKIP "nawr y cyfle perffaith i wrthod Ms Waters a'r hyn mae hi'n sefyll amdano".

Dywedodd Ms Waters y dylai "sefydliad y blaid" fod yn "bryderus" am y posibilrwydd y bydd hi'n ennill yr arweinyddiaeth.

'Eithafol'

Mae Ms Waters - sy'n awgrymu gwahardd y burka a rhewi mewnfudo - yn un o 11 ymgeisydd ar gyfer arweinyddiaeth y blaid.

Roedd aelod arall UKIP yn y Cynulliad, David Rowlands, wedi darogan na fyddai'n cael caniatâd i ymgeisio am fod ei daliadau yn "rhy eithafol".

Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Neil Hamilton nad oedd am gefnogi na beirniadu unrhyw ymgeisydd

Dywedodd Mr Hamilton wrth BBC Cymru: "Rwy'n meddwl bod Anne Marie Waters wedi ei phardduo am ei bod yn hawdd ei thargedu am sylwadau sydd wedi eu cymryd allan o'u cyd-destun, mewn rhai achosion, nifer o flynyddoedd yn ôl."

Ychwanegodd nad oedd yn credu y byddai'n ennill, a'i fod wedi "edrych ar ei gwefan a dydw i ddim yn cytuno â phopeth arno".

"Ond mae'n ymddangos yn ddeunydd eithaf prif ffrwd i mi," meddai Mr Hamilton.

"Mae'n rhan o ddadl ar faterion sy'n bwysig iawn i lawer o bobl - Islam ffwndamentalaidd."

Ond dywedodd Mr Hamilton nad oedd eisiau i bolisïau am Islam "ddominyddu" agenda UKIP.

Ychwanegodd nad oedd am gefnogi na beirniadu unrhyw ymgeisydd yn y ras am arweinyddiaeth ei blaid, ac y byddai'n "ceisio cydweithio gyda phwy bynnag sy'n ennill".

'Cefnogaeth gynyddol'

Dywedodd Ms Waters: "Mae'n amlwg iawn i mi fod sefydliad y blaid yn bryderus fy mod am ennill, ac maen nhw'n iawn i wneud hynny. Mae gen i gefnogaeth ar draws y wlad ac mae'n cynyddu.

"Rydw i wedi bod yn destun nifer o gelwyddau gan bobl sydd ddim yn deall y problemau (na'r gwahaniaeth rhwng hil a chrefydd) ac sydd ddim â'r dewrder i wneud hynny.

"Mae'n siomedig bod rhai yn UKIP yn defnyddio'r un tactegau sydd wedi eu defnyddio yn eu herbyn nhw ers blynyddoedd.

"Byddaf yn parhau i ddweud y gwir, a pharhau i adeiladu cefnogaeth ymysg cefnogwyr y blaid ar lawr gwlad."

Ffynhonnell y llun, UKIP
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Michelle Browne nad oes gan UKIP "feddwl cul"

Mae Aelod Seneddol Ewrop UKIP, Nathan Gill wedi dweud y byddai'n gadael y blaid pe bai Ms Walters yn fuddugol.

Dywedodd Ms Brown: "Mae gan aelodau'r blaid nawr y cyfle perffaith i wrthod Ms Waters a'r hyn mae hi'n sefyll amdano.

"Trwy wneud hyn byddwn yn dangos i'r cyhoedd nad oes gan UKIP y meddwl cul y mae'r cyfryngau prif ffrwd yn ceisio ei adlewyrchu."

Bydd aelodau UKIP yn pleidleisio yn yr wythnosau nesaf, gyda'r arweinydd newydd yn cael ei gyhoeddi yng nghynhadledd flynyddol y blaid ar 29/30 Medi.

Straeon perthnasol