Andrew RT Davies yn galw am weinidog Brexit i Gymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Andrew RT Davies wedi annog Carwyn Jones i ad-drefnu ei dîm i greu rôl gweinidog Brexit

Mae angen gweinidog Brexit yn Llywodraeth Cymru er mwyn rhoi diddordebau'r wlad "wrth galon" trafodaethau, yn ôl arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig.

Dywedodd Andrew RT Davies nad oedd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn gallu delio â "her gyfansoddiadol fwyaf ein cyfnod" a rheoli'r wlad ar yr un pryd.

Fe wnaeth annog Mr Jones i ad-drefnu ei dîm i roi "cynrychiolaeth gref ac adeiladol" i weinidogion y DU.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod Mr Jones wedi bod yn "ymladd yn gryf" dros Gymru ers canlyniad y refferendwm.

Gormod o waith i un?

Cyfeiriodd Mr Davies at adroddiad gan y Cynulliad yn beirniadu'r llywodraeth am ddiffyg cyswllt gyda gweinidogion Iwerddon i drafod effaith Brexit ar borthladdoedd Cymru.

Dywedodd: "Dros 400 diwrnod ar ôl i Gymru bleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, does gan Gymru ddim gweinyddiaeth Brexit, yn wahanol i'r Alban a San Steffan.

"Er mwyn sicrhau bod diddordebau Cymru yn aros wrth galon trafodaethau Brexit, rydyn ni angen adran dan arweiniad gweinidog profiadol i'r pwrpas yma."

Disgrifiad o’r llun, Dywedodd y llywodraeth bod Carwyn Jones yn ymladd dros Gymru yn y trafodaethau

Ychwanegodd Mr Davies bod y gwaith yn "ormod i un dyn yn unig" a bod "perygl go iawn" y byddai'r prif weinidog yn colli gafael ar ei gyfrifoldebau wrth "geisio cyflawni materion domestig a her gyfansoddiadol fwyaf ein cyfnod".

Dywedodd y byddai gweinidog Brexit i Gymru yn rhoi "cynrychiolaeth gref ac adeiladol i Lywodraeth y DU, a galluogi gweithio gwell gyda'r gwledydd datganoledig".

'Ymladd yn gryf'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod y prif weinidog wedi bod yn "ymladd yn gryf dros ddiddordebau Cymru ers i ganlyniad y refferendwm ddod i'r amlwg".

Ychwanegodd bod Mr Jones yn y sefyllfa gryfaf i arwain ar Brexit oherwydd y "pwysigrwydd a'r effaith dros bob portffolio".

Dywedodd y llefarydd bod Mr Jones wedi cyfarfod â Phrif Weinidog y DU, Ysgrifennydd Brexit, a thrafodwr yr UE, Michel Barnier, yn ogystal ag arweinwyr yn Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon.

Yn ôl y llefarydd mae'r prif weinidog yn cael cymorth yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, a galwodd ar Mr Davies i roi pwysau ar ei gydweithwyr Ceidwadol yn San Steffan i gadw at eu haddewid i "gynnal trafodaethau Brexit gyda'r llywodraethau datganoledig".

Straeon perthnasol