Teyrnged i fam ifanc fu farw wedi digwyddiad Dinbych

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru

Mae teulu dynes 33 oed fu farw mewn digwyddiad yn Ninbych wedi rhoi teyrnged iddi.

Bellach mae'r heddlu wedi cadarnhau mai Laura Jayne Stuart, oedd yn dod o'r dref, yw'r ddynes fu farw.

Mae dyn 27 oed wedi ei gyhuddo o geisio llofruddio ac achosi niwed bwriadol yn dilyn y digwyddiad yn gynnar fore Sadwrn.

Bydd Jason Cooper yn ymddangos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Mawrth.

'Colled fawr'

Mewn datganiad dywedodd teulu Ms Stuart eu bod yn torri'u calonnau o golli "merch, chwaer a modryb brydferth, ac yn fwy na dim, mam i ddau o blant hyfryd".

"Roedd hi'n aelod ffyddlon o'r teulu oedd yn cymryd balchder mawr yn ei gwaith fel gweithiwr cynorthwyol gydag oedolion bregus," meddai'r teulu.

"Bydd pawb oedd yn ddigon ffodus i'w 'nabod yn gweld colled fawr ar ei hôl."

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn dweud eu bod yn dal i fod yn awyddus i siarad ag unrhyw un oedd yng nghanol tref Dinbych am tua 04:00 fore Sadwrn, neu sydd ag unrhyw wybodaeth bellach.

Pynciau Cysylltiedig