Dymchwel ysgol i wneud lle i ffordd gyswllt newydd

  • Cyhoeddwyd
Fishguard junior schoolFfynhonnell y llun, Ceridwen/Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r hen ysgol wedi mynd a'i phen iddi ers iddi gau yn 2011

Bydd hen ysgol yn Sir Benfro'n cael ei dymchwel er mwyn creu lle ar gyfer ffordd gyswllt newydd.

Nod cynllun gan Gyngor Sir Penfro yw lliniaru problemau traffig ac adfywio canol tref Abergwaun.

Fe ddechreuodd rhan gyntaf y cynllun ym mis Mawrth eleni, ac mae'r awdurdod nawr am gael caniatâd ar gyfer yr ail ran sy'n cynnwys y ffordd gyswllt newydd.

Os fydd caniatâd yn cael ei roi fe fydd yr hen ysgol o oes Fictoria'n cael ei dymchwel, ynghyd â chaffi Transition Bro Gwaun a'r hen lyfrgell sydd drws nesa i dafarn y Ship and Anchor.

Ffynhonnell y llun, Pembrokeshire council
Disgrifiad o’r llun,
Y cynllun llawn gan Gyngor Sir Benfro