'Dylai Plaid Cymru weithio gydag UKIP' medd Hamilton

  • Cyhoeddwyd
hamilton

Dylai Plaid Cymru "weithio gydag" UKIP er mwyn "mynd â Chymru ymlaen" yn ôl Neil Hamilton AC.

Fe gyhuddodd arweinydd grŵp UKIP Plaid o beidio bod yn wrthblaid go iawn, ond yn was bach i Lafur.

Mewn trydariad, mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi wfftio sylwadau Mr Hamilton.

Yn Etholiad y Cynulliad y llynedd fe wnaeth Llafur ennill 29 sedd, Plaid 12, y Ceidwadwyr 11, UKIP 7 a'r Democratiaid Rhyddfrydol un.

Galwodd Mr Hamilton ar Blaid Cymru i ddewis arweinydd newydd fyddai'n fodlon gweithio gyda UKIP.

Roedd AC Gorllewin a Chanolbarth Cymru yn ymateb i awgrym gan Rhun ap Iorwerth o Blaid Cymru y gallai ei blaid gydweithio gyda Llafur yn y dyfodol os fyddai'r amgylchiadau'n caniatáu hynny.

'At ei gilydd'

Roedd Mr Hamilton yn feirniadol o Mr ap Iorwerth a Leanne Wood gan ddweud: "Ni fydd Plaid Cymru'n symud ymlaen fel hyn.

"Maen nhw angen arweinydd cadarn fel Adam Price neu Neil McEvoy - dau AC effeithiol iawn - er mwyn chwalu'r consensws cyffyrddus ym Mae Caerdydd."

Ychwanegodd y byddai UKIP, fel "plaid o genedlaetholwyr go iawn" yn falch o weithio gyda Phlaid Cymru er mwyn "mynd â Chymru ymlaen".

Dywedodd hefyd bod Mr McEvoy yn cydnabod bod Llafur wedi "gadael dosbarth gweithiol Cymru i lawr".

"Dylai gwrthbleidiau ddod at ei gilydd i chwalu'r consensws blinedig a llwgr sydd wedi troi Cymru'n un o rannau tlotaf y DU," meddai.

Ymateb

Ar Twitter fe wnaeth Leanne Wood gyhuddo Mr Hamilton o geisio gwyro sylw oddi ar y ras ddadleuol am arweinyddiaeth UKIP sy'n digwydd ar hyn o bryd.

Dywedodd hefyd: "Plaid Cymru yw'r cartref i bawb sydd wedi cael digon o gamlywodraethu Llafur ac am weld newid yng Nghymru."