Oedi mawr i eisteddfodwyr

Cyhoeddwyd

Mae carafanwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol wedi adrodd bod oedi hir wrth adael y maes.

Mae oedi mawr ar yr A55 yn yr ardal hefyd.

Roedd tua mil o garafannau yn cesio gadael y cae tua'r un pryd, gan achosi tagfeydd sylweddol yno.

Mae'r heddlu wedi cael cais i gynorthwyo llif y traffig o allanfa'r maes.

Dywedodd un carafanwr:" Mae'n slow iawn, mae dau set o draciau yn troi yn un. Mae e dipyn bach yn flêr"

"Dywedodd carafanwr arall: "Dwi di bod yma am awr a hanner a heb symud. Difrifol."

"Mae ishe gwell rheolaeth" meddai.

Mae'r trefnwyr wedi gofyn i'r heddlu am ragor o gymorth er mwyn gwella llif y trafffig.

Fe allai'r carafanwyr wynebu rhagor o oedi ar ôl gadael y maes.

Am 13:30 roedd pum milltir o dagfeydd ar yr A55 rhwng ardal Gaerwen a phont Britannia.