Pryder Gill am ddyfodol UKIP

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nathan Gill wedi gadael grŵp UKIP yn y Cynulliad ond yn parhau i gynrychioli UKIP yn Senedd Ewrop

Mae Nathan Gill wedi rhybuddio ei fod yn bryderus am ddyfodol UKIP wrth i'r blaid baratoi i ddewis arweinydd newydd.

Yn ôl yr Aelod Seneddol Ewropeaidd mae'n bryderus y gallai ei blaid droi yn "fersiwn ysgafn" o blaid aden dde y BNP.

Rhybuddiodd ei fod yn barod i adael UKIP os yw Anne Mare Waters, yr ymgyrchydd gwrth Islam, yn cael ei hethol yn arweinydd.

Mae Ms Waters, sylfaenydd y grwp Sharia Watch, ymlith 11 ymgeisydd ar gyfer arweinyddiaeth UKIP.

Mae ganddi farn ddigyfaddawd ar wrthwynebu Islam, gan gynnwys dadlau o blaid atal mewnfudo a gwahardd gwisgo'r burka.

Dywedodd Nathan Gill nad oedd yn adnabod rhai o'i gyd aelodau UKIP erbyn hyn, ac fe ddywedodd nad oedd yn rhannu'r un gwerthodd â llawer o aelodau presennol UKIP.

"Llinellau coch"

Mewn cyfweliad ar raglen Sunday Supplement ar BBC Radio Wales fe ddywedodd Mr Gill:

"Dwi ddim yn cefnogi unrhyw un o'r ymgeiswyr. Ond rydw i yn gwybod fod gen i 'linellau coch' ac os yw''r blaid yn mynd i'r cyfeiriad anghywir wedyn fydda i ddim yn parhau yn aelod o'r blaid yna."

Yn ogystal mae Mr Gill wedi beirniadu agwedd UKIP tuag at yr Aelod Cynulliad Michelle Brown.

Fe recordiwyd Ms Brown yn gwneud sylwadau hiliol am yr Aelod Seneddol Llafur Chuka Umunna.

Yn ôl Mr Gill: "Rydw i wedi dweud yn glir iawn y dylai Michelle Brown gael ei diarddel o'r blaid."

"Mae'n rhaid i ni ddangos, yn glir iawn, nad ydym yn blaid hiliol."