Trywanu: Anafu dau yn Ninbych

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae'r heddlu wedi arestio dyn ar ôl i ddau berson gael eu trywanu yn Ninbych.

Fe ddigwyddodd yr ymosodiad ger y Stryd Fawr yn Ninbych am 04:00 fore Sadwrn.

Dywedodd y Prif Arolygydd Alun Oldfield: "Rydym yn ddiolchgar iawn i'r gymuned leol am eu help. Roedd heddweision yno o fewn munudau ac fe arestiwyd dyn yn fuan wedyn.

"Mae'r cyhoedd yn cynorthwyo ni gyda'r ymchwiliad ac yn rhannu gybodaeth gyda ni."

Does dim rhagor o wybodaeth hyd yma am gyflwr y ddau a anafwyd.