Osian Roberts: 'Diolch i'r Ynys am fy magwraeth'

Cyhoeddwyd

Wrth i wythnos brysur ddod i ben i lywydd anrhydeddus yr Eisteddfod ym Môn, fe bwysleisiodd Osian Roberts cymaint mae cystadlu yn yr Eisteddfod fel plentyn wedi siapio ei fywyd fel hyfforddwr pêl-droed.

Testun araith is-hyfforddwr tîm pêl-droed Cymru ar lwyfan y Pafiliwn ddydd Sadwrn oedd Bodffordd, Bordeaux a Boded.

Wrth sôn am wythnos ble gafodd ei urddo i'r Orsedd ddydd Gwener, fe gyfeiriodd yn ôl i'w blentyndod ym mhentref Bodffordd ar yr Ynys a chymharu digwyddiadau'r wythnos hon gydag antur Cymru yn Ffrainc y llynedd ym mhencampwriaethau'r Ewros.

Disgrifiodd sut oedd hyfforddiant cystadlu gan "feistri" fel W H Roberts ac Yncl Charles (Charles Williams) wedi bod o fudd iddo wrth gyflawni ei waith fel hyfforddwr pêl-droed.

"Mae tyfu fyny yn cystadlu yn yr Eisteddfodau gan ddysgu'r grefft o lefaru a chreu llun yn nychymyg pobl drwy ddefnyddio geiriau wedi bod o gymorth i mi fel hyfforddwr pêl-droed, wrth geisio rhoi neges drosodd i chwaraewyr yn yr ystafell newid a chreu darlun yn ei ddychymyg," meddai.

Disgrifiad,
Bodffordd, Bordeaux a Boded

Aeth yn ei flaen wedyn i gymharu ymdrechion gwirfoddolwyr yr Eisteddfod gyda gwaith y staff oedd gyda charfan Cymru yn Ffrainc y llynedd.

Fe alwasant nhw "y tîm y tu ôl i'r tîm."

'Gyda'n gilydd yn gryfach'

Wrth gyfeirio at gôl Hal Robson-Kanu yn erbyn Gwlad Belg a'r penawdau haeddiannol yr oedd o a gweddill y tîm wedi'i haeddu, dywedodd nad oedd "neb yn sylwi ar y tîm aruthrol y tu ôl i'r llenni yn gweithio'n ddisylw, yr union yr un peth â'r sawl sydd wedi bod yn gweithio'n ddisylw'r wythnos yma."

Aeth yn ei flaen i longyfarch cadeirydd y pwyllgor gwaith, Yr Athro Derec Llwyd Morgan, am "feistroli'r sgil o arwain tîm o bobl i gydweithio a chyd dynnu gyda'i gilydd," a rhoi clod iddo am "ddod â chenhedlaeth ifanc, fodern ei syniadau at ei gilydd a'i hannog nhw i anadlu."

Drwy ddefnyddio slogan tîm Cymru yn yr Ewros 'Gyda'n gilydd yn gryfach' fe wnaeth longyfarch yr Eisteddfod am "ymateb ac adweithio i broblemau nad oedd posib eu rhagweld ar ddechrau'r wythnos."

Fe ddymunodd yn dda i Ashok Ahir a gweddill tîm Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 cyn diolch i Ynys Môn am ei fagwraeth a phwysleisio pa mor falch oedd o i gael y cynnig anrhydeddus i fod yn llywydd.

Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd Osian o Fodffordd ei urddo i'r Orsedd ddydd Gwener

Straeon perthnasol