UKIP: Cais i hepgor AC yn aflwyddiannus

 • Cyhoeddwyd
Michelle BrownFfynhonnell y llun, UKIP

Mae cais i hepgor AC rhanbarthol UKIP yng Ngogledd Cymru wedi cael ei wrthod gan y Pwyllgor Gweithredol Cenedlaethol (NEC).

Roedd llythyr a gafodd ei ddanfon gan aelodau'r blaid yn y Gogledd yn honni fod Michelle Brown wedi bod yn "anghwrtais" tuag atynt ac roedd 'na gais i weithredu yn ei herbyn.

Cafodd y llythyr ei ddanfon cyn bod recordiad wedi cael ei ryddhau o Ms Brown yn defnyddio term hiliol wrth sôn am Aelod Seneddol Llafur - mater y gwnaeth Ms Brown ymddiheuro amdano.

Ond yn ôl cadeirydd UKIP doedd y llythyr ddim yn dilyn y camau priodol.

Dywedodd llefarydd ar ran UKIP yn y Cynulliad fod y llythyr wedi cael ei ysgrifennu gan "grŵp bychan a dibwys" na sydd wed bod yn or-hoff o Ms Brown am gryn amser.

Fe gafodd y mater ei drafod gan yr NEC ddydd Gwener.

Olynydd i Paul Nuttall

Yn y cyfarfod hwnnw hefyd fe benderfynwyd caniatàu ymgyrchydd gwrth-Islamaidd i sefyll am arweinyddiaeth UKIP.

Anne Marie Waters a sefydlodd y grŵp pwyso Sharia Watch - grŵp sydd wedi disgrifio Islam fel crefydd ddieflig.

Dywedod AC UKIP avid Rowlands fod Ms Waters siwr o fod yn rhy eithafol i sefyll ond roedd hi wedi honni bod y blaid yn ceisio ei gwthio o'r neilltu.

Yr 11 a gafodd eu cymeradwyo i fod ar y rhestr derfynol o ymgeiswyr ar gyfer etholiad arweinyddiaeth UKIP yw:

 • David Allen
 • Henry Bolton
 • David Coburn
 • Jane Collins
 • David Kurten
 • Marion Mason
 • Aidan Powlesland
 • John Rees-Evans
 • Ben Walker
 • Anne Marie Waters
 • Peter Whittle
 • Piers Wauchope