Bendith yn ennill Tlws Albwm y Flwyddyn

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
Disgrifiad o’r llun,
Bendith - heb Carwyn sydd ar daith yn Sbaen gyda'r Pretenders!

Bendith sy'n derbyn Tlws Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni am eu halbwm o'r un enw.

Cyhoeddwyd enw'r enillydd mewn seremoni arbennig yn y Tŷ Gwerin ar faes Eisteddfod Genedlaethol Môn ddydd Gwener.

Bu'r albwm yn brosiect rhwng Carwyn Ellis o Colorama a'r band Plu, gyda chasgliad o ganeuon sydd â ffocws ar harmonïau lleisiol.

Mae'r albwm yn ymwneud â thestunau fel gwreiddiau, teulu a chartref, ac mae sawl elfen ohono wedi'i ysbrydoli gan Sir Gaerfyrddin, ardal sy'n agos iawn at galon Carwyn.

Cafodd ei recordio yn stiwdios Acapela a bu Mason Neely yn cyd-gynhyrchu.

'Falch iawn, iawn'

Gyda Carwyn yn Sbaen yn paratoi am daith o amgylch y byd gyda'r Pretenders, Elan, Marged a Gwilym oedd yno i dderbyn y wobr.

"Dyma'r peth dwi'n fwyaf balch o fod yn rhan o'i gynhyrchu," meddai Elan.

"O'dd hi'n gyfnod mor ffantastig ei recordio hi a da ni'n falch iawn, iawn o'r prosiect."

Yn diolch i Carwyn am ei ran yn 'sgrifennu'r albwm, dywedodd Marged: "Dwi'n meddwl bod Carwyn yn haeddu'r wobr yma yn fwy na ni - mae o wedi rhoi cymaint i mewn i'r albwm.

"Fo ddaeth i fyny â'r syniad yn y lle cynta' yn gofyn i ni gydweithio ar yr albwm. Mae'n un personol iawn iddo fo a dwi mor falch ein bod wedi cael bod yn rhan o hynny."

Disgrifiad o’r llun,
Sŵnami oedd enillwyr y wobr yn 2016

Dywedodd Guto Brychan, un o drefnwyr Albwm Cymraeg y Flwyddyn: "Roedd gennym restr fer hynod eclectig eleni, gyda phob math o genres cerddorol yn cael eu cynrychioli.

"A braf oedd cael cyfle i drafod yr albymau gyda phanel mor eang, sydd i gyd yn arbenigwyr yn eu meysydd.

"Roedd yn amlwg o'r drafodaeth bod albwm Bendith wedi llwyddo i groesi ffiniau genres ac apelio at gynulleidfa eang iawn, a braf yw gweld hynny.

"Roedd y panel yn teimlo bod hwn yn gyfanwaith hyfryd yn dangos cerddoriaeth Gymraeg a Chymreig ar ei orau. Braf felly yw gallu rhoi'r wobr i Bendith eleni."

Dyma'r pedwerydd tro i'r Eisteddfod gynnig gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn.

Swnami ddaeth i'r brig y llynedd, a Gwenno Saunders y flwyddyn cynt. The Gentle Good oedd enillydd y wobr gyntaf.

Y beirniaid eleni oedd Heledd Watkins, Llyr Evans, Huw Roberts, Ywain Myfyr, Katie Hall, Owain Schiavone, John Hywel Morris, Gwyneth Glyn ac Ellen Hall, a daeth y panel ynghyd ar faes yr Eisteddfod i drafod y rhestr fer ar gyfer y gystadleuaeth eleni.

•Band Pres Llareggub - Kurn

•Bendith

•Calan - Solomon

•Castles - Fforesteering

•Gwilym Bowen Rhys - O Groth y Ddaear

•Meinir Gwilym - Llwybrau

•Mr Huw - Gwna dy Feddwl i Lawr

•Ryland Teifi - Man Rhydd

•The Gentle Good - Ruins / Adfeilion

•Yws Gwynedd - Anrheoli

Bydd Bendith yn derbyn tlws wedi'i gomisiynu'r arbennig ar gyfer yr achlysur gan Ann Catrin Evans.

Straeon perthnasol