Esgeulustod cyn marwolaeth dynes, 80, mewn cartref gofal

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llun, Mae cartref Halewood yn Llandrillo-yn-Rhos bellach wedi cau

Mae cwest i farwolaeth gwraig oedrannus yn Llandrillo-yn-Rhos wedi dod i'r casgliad ei bod wedi marw oherwydd esgeulustod yn ei chartref gofal.

Bu farw Gloria Forester, 80 oed, o sepsis ar ôl datblygu dolur gwasgu wrth iddi orwedd yn ei gwely yng nghartref Halewood.

Clywodd y cwest bod gan weithiwr cymdeithasol bryderon am safon y gofal yn y cartref.

Wrth gofnodi dyfarniad naratif yn Llys Crwner Rhuthun, dywedodd y Crwner Cynorthwyol Nicola Jones "bod methiant mawr mewn darparu gofal meddygol sylfaenol".

Nifer o bryderon

Yn ôl gweithiwr cymdeithasol fu'n ymchwilio i achos Ms Forester ar ran Cyngor Conwy, roedd nifer o bryderon ynglŷn â safon y gofal yn y cartref.

Yn ôl Catherine McKenzie roedd diffyg monitro o anghenion trigolion y cartref, ac roedd angen gwelliannau sylweddol yno.

Yn fuan ar ôl cael gorchymyn i gyflwyno cynllun gweithredu i wella'r sefyllfa, fe benderfynodd y rheolwr, Maureen Parry gau'r cartref.

Wrth gofnodi'r dyfarniad, dywedodd y crwner: "Doedd staff ddim wedi eu hyfforddi i adnabod a thrin dolur gwasgu.

"Pan gyrhaeddodd Mrs Forester yr ysbyty roedd mewn cyflwr mor wael bu farw yno er gwaethaf ymdrechion staff yr ysbyty.

"Rwyf o'r farn bod methiant mawr mewn darparu gofal meddygol sylfaenol i Mrs Forester...

"Petai wedi derbyn triniaeth yn gynharach byddai hyn wedi ymestyn ei bywyd."