Heddwas o Wynedd yn ddieuog o ymosod ar garcharor

  • Cyhoeddwyd
llys caernarfonFfynhonnell y llun, Google

Cafwyd un o blismyn Heddlu'r Gogledd yn ddieuog o'r holl gyhuddiadau yn ei erbyn yn dilyn achos yn Llys y Goron Caernarfon.

Fe wnaeth rheithgor ddyfarnu fod PC James Burns, 55 oed, yn ddieuog o dri chyhuddiad o ymosod ac un o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Wrth iddo gael ei ryddhau o'r llys ar ddiwedd yr achos, fe sychodd y cwnstabl Burns ddagrau o'i lygaid.

Roedd y Cwnstabl Burns wedi'i gyhuddo o ymosod ar Michael Stanley ym Mhenrhyndeudraeth fis Ebrill y llynedd.

Yn gynharach yn yr achos fe ddyfarnodd y barnwr nad oedd gan heddwas arall, PC Robin Humphreys unrhyw achos i'w ateb mewn cysylltiad â chyhuddiad o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Yn ystod yr achos dywedodd y Cwnstabl Burns, sydd wedi gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru ers 2003, ei fod wedi delio â Mr Stanley o'r blaen a'i fod yn adnabyddus am fod yn dreisgar tuag at heddweision.

Ar 10 Ebrill 2016 cafodd swyddogion eu galw i ddigwyddiad o ymddygiad gwrthgymdeithasol ym Mhenrhyndeudraeth.

"Amddiffyn fy hun"

Wrth i'r ddau gwnstabl geisio rhoi Mr Stanley yng nghefn car heddlu, dywedodd y Cwnstabl Burns bod Mr Stanley wedi dweud wrtho ei fod am ei benio, a'i fod yna wedi ymateb trwy afael yn ei wddf.

"Roeddwn yn teimlo fy mod angen amddiffyn fy hun," meddai.

"Roeddwn yn meddwl fy mod ar fin cael fy mhenio gan Michael Stanley."

Ar ôl ei gael i gefn y car, fe wnaeth y Cwnstabl Burns chwistrellu Mr Stanley.

Dywedodd ei fod wedi gwneud hynny am ei fod yn credu bod Mr Stanley wedi ceisio cicio heddwas arall.