Protest dai Cymdeithas yr Iaith ar stondin y llywodraeth

Cyhoeddwyd

Mae mudiad Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Ysgrifennydd Amgylchedd Llywodraeth Cymru i gamu o'r neilltu, mewn protest ar faes yr Eisteddfod.

Dywedodd yr ymgyrchwyr iaith nad oedd Lesley Griffiths wedi dangos gwrthwynebiad digon clir i gynllun i godi 366 o dai ym Mangor.

Roedd tua 50 o bobl yn y gwrthdystiad ar stondin y Gymdeithas, wrth i'r siaradwyr gwadd hefyd feirniadu Cynllun Datblygu Gwynedd a Môn.

Mae BBC Cymru wedi gwneud cais am sylw gan Lywodraeth Cymru.

Disgrifiad o’r llun, Bu Menna Machreth, Elin Walker Jones, Huw Williams ac Ieuan Wyn yn siarad yn y gwrthdystiad

Yn dilyn yr areithiau fe wnaeth aelodau'r mudiad orymdeithio draw i stondin Llywodraeth Cymru ar y maes, a gollwng 366 o dai papur yno mewn protest.

Dywedodd Menna Machreth o Gymdeithas yr Iaith: "Llanast Llywodraeth Cymru yw'r holl dai 'ma, felly 'dan ni'n dympio'r broblem ar eu stepen ddrws nhw.

"Mae angen chwyldro ym meddylfryd Llywodraeth Cymru ac mae angen diswyddo Lesley Griffiths am ei rhan yn yr holl smonach."

Ar hyn o bryd mae Ms Griffiths yn ystyried apêl gan ddatblygwyr y cynllun ym Mangor, a hynny ar ôl i Gyngor Gwynedd bleidleisio yn ei erbyn.

Pynciau Cysylltiedig