Miloedd o wenyn wedi cael eu dwyn ym Môn

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu'r Gogledd
disgrifiad o’r llunRoedd y lladrad yn sioc anferth i Paul Williams

Mae Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio wedi i 40,000 o wenyn gel eu dwyn o gae ar Ynys Môn.

Credir bod y lleidr yn gwisgo dillad pwrpasol ar y pryd er mwyn osgoi cael ei bigo gan y gwenyn.

Un o ddiddordebau Paul Williams, 43 oed, yw cadw gwenyn ac roedd ganddo gwch mewn cae yn Rhydwyn yng ngogledd yr ynys.

Mae e'n cadw golwg ar y gwenyn yn wythnosol ond pan aeth yno ar 2 Awst fe welodd fod y cwch gwenyn gwerth £400 ac yn gartref i rhwng 30,000 a 40,000 o wenyn wedi diflannu.

Dywedodd Mr Williams o Gaergeiliog: "Ces sioc anferth - roedd y cwch cyfan wedi diflannu, chi ddim yn disgwyl hynna."

Dywedodd Dewi Evans o dîm troseddau gwledig Heddlu'r Gogledd: "Mae'r ffaith fod miloedd o wenyn yn y cwch yn awgrymu bod y lleidr yn gwisgo dillad pwrpasol at y gwaith neu ei fod wedi mentro cael ei bigo'n ddifrifol."

Mae Mr Williams yn cadw'r gwenyn gyda Gary Jones a Peter Bull ac y mae ganddynt 15 cwch rhyngddynt.

ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunMae i bob cwch gwenyn frenhines

Dywedodd y Cwnstabl Evans fod gan y lleidr wybodaeth arbenigol am wenyn neu fel arall "fyddai'r drosedd ddim wedi digwydd".

Hefyd doedd y cwch ddim i'w gweld o'r ffordd ac felly mae'n annhebygol mai rhywun yn digwydd pasio sy'n gyfrifol.

Mae i bob cwch gwenyn frenhines a phetai rhywun wed amharu ar y cwch byddai'r holl wenyn wedi ymosod gan mai eu dyletswydd yw amddiffyn y frenhines.

Nid dyma'r tro cyntaf i ladron ddwyn gwenyn ar Ynys Môn - yn 2015 roedd yna ddau achos o ddwyn mewn cyfnod o fis.