Cwest merch fach yn clywed fod brêc cerbyd wedi methu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llun Teulu
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Pearl Melody Black wedi i wal syrthio arni ym Merthyr Tudful

Clywodd cwest sut y cafodd merch fach ei lladd ym Merthyr Tudful, wedi i gerbyd daro yn erbyn wal ar ôl i'r brêc fethu.

Fe syrthiodd wal ar ben Pearl Melody Black, oedd yn flwydd oed, wedi i Range Rover ei tharo mewn digwyddiad ddydd Sul.

Wrth agor y cwest, dywedodd swyddog y crwner, Gareth Heatley, fod y cerbyd wedi ei adael heb ei gloi ond bod y brêc llaw wedi ei godi.

Dywedodd teulu Pearl ei bod hi "mor ddisglair â'r sêr".

Rolio o'i safle

Dywedodd Mr Heatley wrth y cwest yn Aberdâr: "Mae'n ymddangos fod y Range Rover gwag wedi rolio oddi ar safle yn Beechwood Drive yn y dref.

"Doedd y cerbyd ddim wedi ei gloi, roedd y trosglwyddydd otomatic wedi ei osod ar parcio, a'r brêc llaw i fyny.

"Fe gyflymodd wrth fynd i lawr y buarth, lle croesodd y ffordd, mynd dros lwybr troed a tharo'r wal.

"Fe syrthiodd y wal, gan ddisgyn ar Pearl, gan achosi anafiadau gwasgu, o'r hyn rwy'n ddeall."

Gohirio cwest

Aed â Pearl i Ysbyty'r Tywysog Charles ym Merthyr, ond cadarnhaodd meddygon yno ei bod wedi marw.

Cafodd ei brawd wyth mis oed hefyd ei anafu yn y digwyddiad a ddigwyddodd hanner milltir o'u cartre tra'n ymweld â'u mam-gu a'u tad-cu gyda'u tad a oedd yn gyn ymgeisydd ar raglen The Voice, Paul Black.

Dywedodd Mr Heatley nad oedd modd dweud yn sicr beth achosodd marwolaeth Pearl, a chafodd y cwest ei ohirio tan fis Hydref.

Dywedodd llefarydd ar ran Jaguar Land Rover y byddan nhw'n cydymffurfio'n llawn â'r ymchwiliad.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol