Lansio pecyn cymorth i hybu'r Gymraeg yn gymunedol

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Alun Davies bod "hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg yn ein cymunedau yn allweddol"

Mae Gweinidog y Gymraeg wedi lansio Pecyn Cymorth i Hybu'r Gymraeg yn y Gymuned ar faes y Brifwyl ym Môn.

Cafodd y pecyn ei lunio gan Dr Rhian Hodges a Dr Cynog Prys o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Bangor, mewn cydweithrediad â Mentrau Iaith Cymru.

Mae'r pecyn, sydd ar gael i'w lawrlwytho am ddim o wefan Mentrau Iaith Cymru, yn cynnwys enghreifftiau ymarferol o ddulliau i hybu'r Gymraeg ar lefel cymunedol.

Cafodd enghreifftiau eu casglu fel rhan o brosiect ymchwil mewn wyth cymuned wahanol yng Nghymru - Aberteifi, Aberystwyth, Bangor, Caerffili, Llanrwst, Porthmadog, Rhydaman a Wrecsam.

'Defnyddio'r iaith yn naturiol'

"Mae'r cyfraniad yma i hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg yn ein cymunedau yn rhywbeth allweddol," meddai Alun Davies wrth lansio'r pecyn.

"Dwi'n mawr obeithio y gallwn ni feddwl am sut ydyn ni'n troi'r iaith yn un sy'n cael ei ddefnyddio yn naturiol yn ein cymunedau - yn arbennig yn y cymunedau ble dyw hynny ddim yn digwydd ar hyn o bryd.

"Dwi'n meddwl bod hynny'n beth hynod o bwysig - ystyried sut ydyn ni'n uno cymuned, uno cenedl, a defnyddio technoleg newydd i hwyluso ein defnydd ni o'r iaith."

Disgrifiad o’r llun, Bu Dr Rhian Hodges a Dr Cynog Prys yn casglu enghreifftiau o arferion da mewn wyth ardal

Mae'r pecyn yn cynnwys enghreifftiau o arfer da gan unigolion a sefydliadau, a'i nod yw darparu syniadau i gymunedau am sut i hwyluso defnydd naturiol o'r iaith.

Mae rhai o'r enghreifftiau yn cynnwys grwpiau i gefnogi rhieni sydd â phlant ifanc a gweithgareddau i bobl ifanc.

Dywedodd Dr Prys: "Nod y pecyn yw tynnu at ei gilydd enghreifftiau diddorol o arfer da a fodolai wrth ddefnyddio'r Gymraeg yn gymunedol.

"Y gobaith yw y bydd unigolion o gymunedau eraill yn gallu defnyddio'r enghreifftiau hyn fel ysbrydoliaeth wrth feddwl am ffurf i gynyddu'r defnydd o Gymraeg o fewn eu cymunedau."

Pynciau Cysylltiedig