Ystyried arwyddion uniaith Saesneg siop yn Aberystwyth

Mari Grug
Newyddion BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Mae cais wedi ei roi i gynghorwyr Ceredigion benderfynu a ddylid rhoi caniatâd i gwmni arddangos arwyddion uniaith Saesneg y tu allan i siop yn Aberystwyth.

Yn ôl Home Bargains, mae'r geiriau "top brands, bottom prices" yn rhan o frand y cwmni ac nid oes modd eu cyfieithu.

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn anghytuno ac yn teimlo y dylid gwneud "pob ymdrech" i gyfieithu'r arwyddion er mwyn "dangos parch at yr iaith frodorol".

Ym mis Rhagfyr y llynedd, bu dadlau am arwyddion siop Marks and Spencer yn Aberystwyth. Yn y pen draw, cyfaddawdu wnaeth y cwmni gan benderfynu peidio arddangos unrhyw arwyddion y tu allan i'r siop newydd.

Dwyieithog

Dywedodd llefarydd ar ran Home Bargains bod arwyddion Cymraeg eisoes yn ymddangos y tu mewn i bob siop yng Nghymru, ac y byddai'r siop yn Aberystwyth yn dilyn yr un patrwm.

"Mae arwyddion dwyieithog yn cael eu harddangos y tu mewn i 52 o siopau Home Bargains yng Nghymru", meddai llefarydd.

"Dyma fydd yn cael ei weld yn Aberystwyth hefyd. Mae'r cais cynllunio yma yn cyfeirio at logo'r siop y tu allan i'r adeilad.

"Mae busnesau eraill yn y dref yn cael arddangos eu logo heb newid."

Ychwanegodd: "Rydym ni'n edrych ymlaen at gydweithio gyda'r cyngor i ddatrys y mater hwn."

Does dim pŵer gan y Cyngor Tref i wrthod ceisiadau cynllunio, ond mae safbwynt y cyngor wedi cael ei wneud yn glir.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor cynllunio, Lucy Huws: "Rydym yn croesawu'r ffaith fod Home Bargains yn dod i Aberystwyth ac yn llenwi'r gwagle sydd wedi ei adael gan siop arall.

"Er hynny, mae angen parchu polisi dwyieithrwydd y cyngor tref. Yr un yw'r polisi i bob siop newydd sy'n agor yn Aberystwyth.

"Mae'n gwneud synnwyr busnes i Home Bargains gyfieithu'r arwyddion, er mwyn dangos parch at y iaith frodorol."

Bydd Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ceredigion yn trafod y cais ar 13 Medi.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol