Carcharu dyn am osod bom ffug yn Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru

Mae dyn wnaeth osod bom ffug mewn canolfan siopa yn Abertawe wedi cael ei garcharu am 16 mis.

Fe adawodd Richard Punchard, 21 o Abertawe, y ddyfais ffug yng Nghanolfan Siopa'r Quadrant yn Abertawe ddau ddiwrnod ar ôl ymosodiad terfysgol ym Manceinion.

Cafodd y ddyfais ei darganfod gan lanhawr ac yn fuan wedyn cafodd y ganolfan siopa a nifer o siopau gerllaw eu gwagio.

Yn gynharach yn Llys y Goron Abertawe roedd Punchard wedi cyfaddef iddo osod dyfais ffrwydrol ffug yn fwriadol.

Disgrifiad o’r llun, Cafodd canolfan siopa y Quadrant a rhai siopau gerllaw eu cau am dair awr wedi iddynt gael eu gwagio

Clywodd y llys fod Punchard wedi gwneud y ddyfais ffug drwy ddefnyddio bocs pren a hen ddarnau cyfrifiadur

Wedi eistedd ar fainc y tu allan i siop Debenhams yn y ddinas fe dynnodd y ddyfais allan o'i sach deithio a'i rhoi o dan y sedd.

Cafodd ei arestio gan ddau blismon oherwydd ei fod yn cyd-fynd â'r disgrifiad o ddyn a welwyd yn rhedeg o'r Quadrant.

Adeg gosod y ddyfais roedd mesurau diogelwch wedi'u tynhau wedi i dros 20 o bobl gael eu lladd mewn cyngerdd ym Manceinion.

Mewn gwrandawiad cynharach cafodd Punchard ei ddisgrifio fel person unig a'i unig ffrindiau oedd pobl a oedd e wedi'u cyfarfod ar-lein wrth chwarae gêm Call of Duty.ol.

Pynciau Cysylltiedig