Cyhoeddi noddwr newydd Uwch Gynghrair Cymru yn yr Eisteddfod

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Ar ôl 25 mlynedd o fodolaeth fe gafodd tymor newydd Uwch Gynghrair Cymru ei lansio ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ddydd Mercher, gyda chyhoeddiad hefyd am noddwyr newydd i'r gynghrair.

Is-reolwr Cymru, Osian Roberts a'r cyn chwaraewr rhyngwladol, Owain Tudur Jones oedd yn lansio tymor newydd y gynghrair, gyda chynrychiolwyr o'r 12 clwb yn bresennol.

Roedd cadarnhad hefyd bod cwmni JD Sports wedi ymrwymo i noddi'r gystadleuaeth am dair blynedd.

Yn y digwyddiad, dywedodd Ysgrifennydd y Gynghrair, Gwyn Derfel mai maes yr Eisteddfod oedd y lleoliad delfrydol i lansio'r tymor newydd.

disgrifiad o’r llunRoedd Ysgrifennydd Uwch Gynghrair Cymru, Gwyn Derfel yn falch o allu lansio'r gynghrair yn swyddogol ar faes yr Eisteddfod

Dywedodd: "Dros y blynyddoedd rydym wedi lansio'r gynghrair mewn nifer o safleoedd gwahanol fel y Senedd a Chlawdd Offa.

"Mae cael lansio'r gynghrair yma ar faes y Steddfod a rhoi elfen o ddiwylliant Cymraeg i'r chwaraewyr ac yn ffordd o dynnu sylw i'r gemau tymor nesaf."

Wedi'r cyhoeddiad y byddai JD Sports yn noddi'r gynghrair, dywedodd Cyfarwyddwr Marchnata Grẇp JD, Stephen White, ei fod yn falch fod y cwmni'n cael cyfle i gynyddu eu hymrwymiad i bêl-droed ddomestig yng Nghymru.

'Safon yn gwella'

Yn 1992, daeth Cynghrair Cymru fel yr oedd hi i fodolaeth dan arweiniad cyn-ysgrifennydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru, y diweddar Alun Evans.

Ar y pryd roedd statws y gymdeithas yng Nghymru fel gwlad annibynnol yn system FIFA dan fygythiad, gan fod prif glybiau Cymru yn chwarae yn Lloegr.

Wrth roi teyrnged i'r diweddar Mr Evans, dywedodd Gwyn Derfel bod "breuddwyd Alun Evans dal yn fyw ac yn mynd o nerth i nerth".

disgrifiad o’r llunYn ôl cyn chwaraewr rhyngwladol Cymru, Owain Tudur Jones mae safon y gynghrair yn mynd o nerth i nerth

Roedd cyn seren Uwch Gynghrair Cymru, Owain Tudur Jones hefyd yn rhan o'r lansiad a dywedodd ei fod yn edrych ymlaen at y tymor newydd.

"Does dim amheuaeth bod safon y gynghrair yn gwella bob blwyddyn ac mae chwaraewyr bellach yn gweld UGC fel lle da i gael eu gweld," meddai.

"Mae hi'n syniad da dod a'r gynghrair i'r Eisteddfod. Mae'n dangos bod y clybiau yn gwneud ymdrech i drio codi proffil y gynghrair ac yn rhoi blas iddyn nhw o ddiwylliant Cymru."

Bydd tymor newydd Uwch Gynghrair Cymru yn dechrau nos Wener 11 Awst.